For skibe der fremadrettet betragtes som værende i udenrigsfart, og derved fritages for moms i henhold til momsloven, skal der for hvert anløb fremsendes en udfyldt og af skibets fører underskrevet “Declaration of ship in foreign trade”.

Dette skema skal sendes til Aabenraa Havn/Aabenraa Industrihavn på e-mail: security

Declaration of foreign trade