Maritim info

Aabenraa Havn er den dybeste offentlige danske trafikhavn i den vestlige del af Østersøen, tæt på det europæiske motorvejsnet. Havnen er ind- og udskibningshavn for hele Østersøen og indgår i attraktive transportkoncepter i kombination med landevejstrafikken til og fra det øvrige Europa.
Aabenraa Havn har gode besejlingsforhold, hvor vanddybderne varierer mellem 6,5 og 11 meter, og havnen kan besejles af skibe på op til 250 meters længde. Havnen har mere end 2 km kajanlæg, Ro-Ro faciliteter samt tankskibsbroer med terminaler for flydende gods.

15296 - 021