ISPS

ISPS-sikkerhed-Lars-Mohr-web_742x313

Aabenraa Havn – adgang og færdsel

Aabenraa Havn lever op til den Internationale Maritime Organisations krav om sikring af havnefaciliteter, kaldet ISPS. Det er et lovgrundlag for maritim sikring og er en kombination af forebyggende foranstaltninger, der har til formål at beskytte søfarten og havnefaciliteterne mod trusler om forsætlige ulovlige handlinger. Hovedelementet i sikringen af de internationale havne er at sørge for, at skibene har ligget i en sikret havnefacilitet i forbindelse med deres videre færd.

Adgang til havnes faciliteter er kontrolleret ved hjælp af hegn, porte og videoovervågning. Kun personer med gyldigt id-kort eller registrerede gæster, må opholde sig på de sikrede faciliteter på Aabenraa Havn. Registreringen sker på havnekontoret.

Yderligere oplysninger hos PSO Henrik Thykjær på tlf.nr.: +45 74 62 25 14

Navn: Aabenraa Havn
ID-nr.: 10267
UN lokation: DKAAB

Krav til anløbende skibe

Skibe, der anløber Aabenraa Havn skal levere følgende oplysninger til mægleren:

  • De 10 seneste anløbshavne
  • Kopi af skibets ”International Ship Security Certificate” (Kun ved skibets første anløb)
  • Skibets ”Skibshistorisk fortløbende oversigt”
  • Besætningsliste inkl. besætningsskift
  • Liste over virksomheder, der skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold
  • Evt. passagerliste

Oplysninger vedrørende hver enkelt anløb skal indgives til Aabenraa Havn 
Alle oplysninger skal indgives til Aabenraa Havn og såfremt der sker ændringer til anløbet, så skal havnen også orienteres derom.

Fra 1. juni 2015 skal skib/mægler desuden, i henhold til meldepligtsdirektivet 2010/65/EU, anmelde skibsanløb til SafeSeaNet. Blandt disse oplysninger er også den før-ankomst sikringsinformation, som tidligere blev sendt til havnen på diverse FAL-formularer, og som i fremtiden kun skal indberettes til SafeSeaNet.

Sikringserklæring

Sikringserklæring (Declaration of Security/DoS) under følgende forudsætninger:

  • Skibet opererer i et andet sikringsniveau end Aabenraa Havn
  • En sikkerhedstrussel eller hændelse har berørt skibet eller faciliteten
  • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er pålagt at have og gennemfør en godkendt sikringsplan

Skibe, som har udstedt en sikringserklæring skal kontakte Aabenraa Havns PSO,
Henrik Thykjær, på tlf.nr.: +45 74 62 25 14