obs

TIL ORIENTERING

Lystfiskeri er kun tilladt uden for havnens normale arbejdstid som er mandag - torsdag fra kl. 06.00 - 16.00 og fredag fra kl. 06.00 - 15.00. Dog er der mulighed for at fiske 24/7 fra stenkanten i bunden af Nyhavn (Kilen).

Dette betyder, at man uden for havnens normale arbejdstid, kun må færdes/fiske på de markerede strækninger. (se nedenstående kort)

Overtrædelse vil medføre bortvisning.

Derudover henvises til nedenstående regler for lystfiskeri.

Lystfiskeri på Aabenraa Havn

Aabenraa Havn er altid glade for at se lystfiskerne stå langs kajerne og vores holdning er, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er – og vil fortsat være – velkomne.

Fra 1.juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, hvilket medførte, at visse områder på Aabenraa Havn lukkes for publikum, når der er skibe i havn. Dette kan man læse mere om under ISPS.

Som lystfisker skal du respektere når faciliteterne på havnens arealer er lukkede. Portene er lukkede af både lovmæssige men også sikkerhedsmæssige årsager.
Herudover beder vi også lystfiskerne om at respektere den pågældende skiltning på havnens områder og efterkomme alle anvisninger fra Aabenraa Havns personale.

Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet eller adgangen for Aabenraa Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Vi henviser til, at der altid ryddes op og affald bringes til nærmeste skraldespand.

Fiskekort kan erhverves på bl.a. www.fisketegn.dk eller www.borger.dk

Hvor og hvornår kan der fiskes?

Under Maritim Info findes Skibslisten. Såfremt der er skib/e i Nyhavn, så kan dele af faciliteten være lukket. Er der skib i både facilitet 3 (Nyhavn mod Mellemvej) og facilitet 4 (Nyhavn mod Stemahallen, Østre Havnevej), så kan der desværre ikke fiskes. ETA er datoen for skibets forventede anløb, ETD er datoen for forventet afsejling. Så den givne facilitet er lukket mellem ETA og ETD.

Der må fiskes ved de gule markeringer på nedenstående kort: