obs
OBS

Nyt

Det er altid muligt at fiske fra stenkanten i bundet af Nyhavn (Kilen).

Det er også muligt at fiske fra dele af Nyhavn uden for havnens normale arbejdstid, som er mandag til torsdag fra kl. 06.00-16.00 og fredag fra kl. 06.00-15.00. Som lystfisker må du således færdes og fiske fra udvalgte strækninger i Nyhavn (se venligst de gule markeringer på nedenstående kort). Vær opmærksom på, at færden uden for disse områder er forbudt og vil medføre bortvisning. Er der skibe i Nyhavn, kan dele eller alle kaje være lukket, og derfor må der ikke fiskes i disse tilfælde.

NYT! Vær opmærksom på at havnens porte lukkes kl. 22.00, og alt lys slukkes kl. 22.20, når der ikke er skibe i havn eller planlagt anløb i løbet af natten. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi på det kraftigste, at fiskeriet indstilles, og at alle forlader havnen, når portene lukkes og lyset slukkes.

Herudover henviser vi til nedenstående regler for lystfiskeri på Aabenraa Havn:

Lystfiskeri

Aabenraa Havn er altid glade for at se lystfiskerne stå langs kajerne og vores holdning er, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er – og vil fortsat være – velkomne.

Fra 1.juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, hvilket medførte, at visse områder på Aabenraa Havn lukkes for publikum, når der er skibe i havn. Dette kan man læse mere om under ISPS.

Som lystfisker skal du respektere når faciliteterne på havnens arealer er lukkede. Portene er lukkede af både lovmæssige men også sikkerhedsmæssige årsager.
Herudover beder vi også lystfiskerne om at respektere den pågældende skiltning på havnens områder og efterkomme alle anvisninger fra Aabenraa Havns personale.

Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet eller adgangen for Aabenraa Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Vi henviser til, at der altid ryddes op og affald bringes til nærmeste skraldespand.

Fiskekort kan erhverves på bl.a. www.fisketegn.dk eller www.borger.dk

Hvor og hvornår kan der fiskes?

Under Maritim Info findes Skibslisten. Såfremt der er skib/e i Nyhavn, så kan dele af faciliteten være lukket. Er der skib i både facilitet 3 (Nyhavn mod Mellemvej) og facilitet 4 (Nyhavn mod Stemahallen, Østre Havnevej), så kan der desværre ikke fiskes. ETA er datoen for skibets forventede anløb, ETD er datoen for forventet afsejling. Så den givne facilitet er lukket mellem ETA og ETD.

Der må fiskes ved de gule markeringer på nedenstående kort: