Historie

Aabenraa Havn har siden den tidlige middelalder været porten til den store verden.

Første gang Aabenraa Havn nævnes i litteraturen, er den 3. maj 1257, hvor kong Christoffer Den Første gav cisterciensermunkene i Løgumkloster toldfrihed, når de anløb skibbroen i Aabenraa.

Den 1. maj 1335 fik Aabenraa by købsrettigheder og i de efterfølgende 500 år udviklede havnen sig med tilhørende opture og nedture. Efter afslutningen af krigen mod England i 1814 skete der en betydelig vækst i byen handelsflåde. Det var først og fremmest de store skibsredere med tilknytning til Hamborg og handlen på Kinakysten, der skabte aktivitet og velstand.

Fra 1800-tallet og frem, udviklede havnen sig til det, vi i dag kalder Aabenraa Havn. I 1889 blev der ført jernbanespor til havnen, så tømmer og andre varer kunne fragtes direkte til og fra Gammelhavn. Sydhavn blev anlagt i 1899 for at imødekomme behovet for yderligere kajplads og herefter blev Gammelhavn moderniseret og Nyhavn blev indviet i 1925 på Kilen. Senere hen blev vandybden forøget flere af stederne og tankskibsbroerne kom til.

Sønderjyllandskajen med en vanddybde på 11 meter blev anlagt i 1983, og i 1996 blev Ro-Ro terminalen taget i brug. For mere detaljerede informationer omkring Aabenraa Havn og dens historie, kan man med fordel læse i folderen der blevet udgivet i forbindelse med

Aabenraa Havns 750 år jubilæum i 2007 og ellers kan man besøge Aabenraa kulturhistoriske museum, hvor man kan lære mere om Aabenraa Havn og by.

201009020913234c7f6ab338b01