Aktindsigt

Sådan anmoder du om aktindsigt

Du kan anmode om aktindsigt pr. mail til info@aabenraahavn.dk eller brev til vores postadresse.
Når du anmoder om aktindsigt, skal du:

  • Angive temaet for din anmodning
  • Angive øvrige nødvendige oplysninger, så vi kan finde sagen eller dokumentet. Det er vigtigt, at du præciserer og afgrænser, hvilke dokumenter eller sager, du er interesseret i
  • Angive postadresse hvortil vi kan sende besvarelse samt faktura for betaling af gebyr for den aktuelle aktindsigt

Sådan behandler vi din anmodning om aktindsigt
Vi skal normalt have behandlet din anmodning om aktindsigt inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen.
Der vil kunne gå længere tid, hvis din anmodning kræver juridiske overvejelser eller indebærer indsigt i et stort antal dokumenter. Vi vil orientere dig om dette. Vi udleverer dokumenterne ved fremsendelse i papirkopi.

Betaling for aktindsigt
Aabenraa Havn opkræver efter reglerne betaling for udlevering af dokumenter og oplysninger ved aktindsigt efter offentlighedsloven. Der opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende sider.
Vi kræver dog ikke noget gebyr, hvis det er første gang, vi udleverer dokumenter eller oplysninger til dig i den pågældende sag, OG vi samtidig beregner, at betalingen for din aktindsigt vil udgøre mindre end 100 kr.

Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt
Du kan klage over vores afslag på aktindsigt. Du kan også klage over vores sagsbehandlingstid, hvis vi ikke har behandlet din anmodning inden 14 arbejdsdage. Klagen indsendes til os. Hvis vi er enige i dine klagepunkter, omgør vi vores afslag eller behandler snarligt din anmodning. Er vi ikke enige, så sender vi – med kopi til dig - din klage videre til behandling i henhold til gældende regler.