Forretningsbetingelser og Kaptajnserklæring - 2022 og 2023

Forretningsbetingelser for Aabenraa Havn

Generelle informationer, betingelser samt takster på kranleje, skibs- og vareafgift, lodsning samt havnens øvrige serviceydelser fremgår af Aabenraa Havns Forretningsbetingelser.

Aabenraa Havn Forretningsbetingelser 2023

Kaptajnserklæring/declaration of ship in foreign trade

For at skibe fremadrettet betragtes som værende i udenrigsfart, og derved fritages for moms i henhold til momsloven, skal der for hvert anløb fremsendes en udfyldt og af skibets fører underskrevet "Declaration of ship in foreign trade".

Denne erklæring skal sendes til security@aabenraahavn dk og gælder både anløb til Aabenraa Havn og  Aabenraa Industrihavn A/S.

Hent erklæringen her