Lodsservice, slæbebåd og trosseføring

Lodserne kan rådgive og hjælpe skibets fører under sejladsen, med baggrund i deres særlige viden om de danske farvande. De snævre danske farvande er passagen til og fra Østersøen og samtidig nogle af verdens mest trafikerede farvande.

Aabenraa Havn samarbejder med:

danpilot-logo

DanPilot

Havnepladsen 3A
5700 Svendborg

Tlf.: +45 63 25 66 66
Mail: danpilot@danpilot.dk
www.danpilot.dk

BeltPilot

Belt Pilot

Vesthavnsvej 15
7000 Fredericia

Tlf.: +45 75 91 43 01
Mail: beltpilot@beltpilot.dk
www.beltpilot.dk

Slæbebåde i Aabenraa Havn

Slæbebådene anvendes til at slæbe eller bugsere skibe, pramme eller andre flydende genstande på plads i havnen. 

Aabenraa Havn samarbejder med:

logo-svitzer

SVITZER A/S

Sundkaj 9
2150 Nordhavn

Tlf.: +45 39 19 39 19
Mail: info@svitzer.com
www.svitzer.com

Trosseføring i Aabenraa Havn

Trosseførerne tager sig af fortøjningsopgaverne når skibene anløber Aabenraa Havn.

Aabenraa Havn samarbejder med:

Aabenraa Trosseføring

Aabenraa Trosseføring

Hydevadvej 2
6230 Rødekro

Tlf.: +45 40 33 61 06
Mail: trosse@outlook.com