Faciliteter og arealudlejning

Aabenraa havn råder over 315.000 m2 landareal, hvoraf 70.000 m2 er baglandsareal samt tilhørende bygninger, herunder 3.500 m2 lagerhal.

Arealerne er opdelt i 3 takstområder i henhold til afstand fra kaj og udlejes på bestemte vilkår til havnerelaterede virksomheder og taksterne kan ses i Forretningsbetingelserne.

Aabenraa Havns arealer prioriteres primært udlejet til kunder, der får gods over kaj.
Såfremt dette ikke er muligt, vil der med grundlag i havnens vision ske udlejning til øvrige virksomheder, der kan skabe arbejdspladser og velfærd.

Arealerne er opdelt i 3 takstområder:

Blå = Takst A
Rød = Takst B
Grøn = Takst C

 Aktiviteter på Aabenraa Havn: