Bestyrelse og vision & mission

Aabenraa Havns bestyrelse:

Havnebestyrelsen varetager forvaltningen af havnen i overensstemmelse med reglerne i ”Lov om havne”.
Byrådet har vedtaget ”Vedtægter for Aabenraa Havn” med retningslinjer for hvorledes havnens ledelse varetages af havnebestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer:


Bestyrelsesformand
:
Erwin Andresen
Slesvigsk Parti
Mail: ea@aabenraa.dk
Tlf.nr.: +45 40 31 64 18


Næstformand
:
Niels Bergh-Hansen
Tidl. Koncerndirektør, Dong Energy

Bestyrelsesmedlem:
Ole IngrischBestyrelsesmedlem
:
Theis Kylling Hommeltoft
Socialdemokratiet


Bestyrelsesmedlem
:
Thomas Andresen
Venstre


Bestyrelsesmedlem
:
Arne Leyh Petersen
Dansk Folkeparti


Havnedirektør
:
Henrik Thykjær
Aabenraa Havn


Medarbejderrepræsentant
:
Lars Østergaard
Aabenraa Havn


Bestyrelsesmedlem
:
Poul Kristensen
Adm. direktør, AC Birk A/S

Aabenraa Havns vision og mission:

Vision:
Aabenraa Havn vil være et vigtigt lokalt, nationalt og internationalt transportknudepunkt, der skaber arbejdspladser og understøtter velfærden og erhvervslivet i lokalområdet.

Aabenraa Havn - for en bedre fremtid

Mission:

Med fokus på bæredygtig udvikling af Aabenraa Havn,
fremmer vi adgang til søtransport
og sikrer attraktive rammer for industri,
hvorved vi skaber værdi
og konkurrencefordele for vores kunder

IMG_5889