Aabenraa Havn støtter de lokale lystbådehavne og private bådelaug

Fredag d. 20. oktober 2023 bliver en dag, der går i historiebøgerne. Et langvarigt blæsevejr kulminerede med usædvanligt forhøjet vandstand langs kyster ud mod Østersøen og Lillebælt. Vandstanden overgik flere steder, hvad der statistisk forekommer med 100 års mellemrum. Vi skal helt tilbage til 1904, for at finde vandstande over det, man oplevede natten til lørdag. Her endte vandstanden langs kysten flere steder på over 2 meter. Samtidig rev og flåede de voldsomme bølger i bygninger, natur og meget andet.

Den højeste vandstand blev målt i Aabenraa - hele 216 cm over daglig vande. Og der er ingen tvivl om, at vandstand omkring og over 2 meter er alvorligt – især på grund af de usædvanligt høje bølger, der bidrog til ødelæggelser flere steder.

Stormfloden har således haft store konsekvenser for mange – og de første der kæmpede mod de høje vandstande og bølger var de lokale lystbådehavne og private bådelaug.

Håndsrækning til lokale lystbådehavne og private bådelaug

Ved Aabenraa Havn bakker vi op om det lokale foreningsliv og alle de frivillige kræfter der rundt omkring i kommunen gør en indsats for, at dette kan blomstre. Derfor har Aabenraa Havn besluttet at give en håndsrækning til de lokale lystbådehavne og private bådelaug i Aabenraa Kommune gennem sponsorstøtte til blandt andet indkøb af materialer.

Det eneste krav til at ansøge om et sponsorat er, at lystbådehavnen eller det private bådelaug er hjemhørende i Aabenraa Kommune. Det er ikke muligt at yde økonomisk tilskud, men vi hører meget gerne, hvad der kan gøre en forskel for netop jeres havn eller bådelaug.

Benyt nedenstående formular til at søge om sponsorstøtte fra Aabenraa Havn. Ansøgningsfristen er mandag d. 18. december 2023.

Ansøg om sponsorat

Info om foreningen

Adresse

Info om ansøger

Navn

Info om ansøgning