Besejlingsforhold

Besejlingsforholdene i Aabenraa Havn er særdeles gode og havnen kan besejles alle døgnets 24 timer. Indsejlingen foregår fra Aabenraa Fjord, via en 1000 meter lang og 11 meter dyb sejlrende, og indtil havnen. Med op til 11 meters vanddybde kan både større og mindre skibe anløbe havnen – sikkert og effektivt.

Havnelods Aabenraa Havn

Beliggenhed

Aabenraa Havns beliggenhed er 55⁰ 02’ 5N - 0⁰25’ 7Ø. Havnen består af 3 bassiner (Nyhavn, Gammelhavn og Sydhavn) samt Sønderjyllandskajen, Ro-Ro anlæg, og 2 Tanskibsbroer.

Indsejlingen til havnen sker via en 1000 meter lang sejlrende. De største tørlastskibe der kan besejle Aabenraa Havn har en skibslængde på 250 meter og ingen breddebegrænsninger. Ved tankskibe er er maxlængden 210 meter og heller ingen breddebegrænsninger, dog max 50.000 Deplacements TS.
Største tilladte fart i havnebassinerne er 4 knob. Den gravede rende er afmærket med tønder med topbetegnelse på begge sider.

Dybde

Bassin Dybde
Nyhavn 6,5m - 9,3m
Gammelhavn 7,5m
Sydhavn 3,0m
Sønderjyllandskajen 11,0m
Ro-Ro anlæg 11,0m
Tankskibsbro I 11,0m
Tankskibsbro II 7,0m

Vandstand

Der er ingen mærkbar tidevandsforskel. Hård Nordøst/Østlig vind kan give højvande på op til 1,5 meter. Hård sydvestlig vind kan give særligt lavvande på op til 1 meter.

Yderligere information om Aabenraa Havn kan findes hos Den Danske Havnelods.

ISGOTT

Aabenraa Havn har udarbejdet en håndbog, Port Information and Safety Regulation, til tanskibe der anløber havnens.

I forbindelse med implementeringen af regler og bestemmelser, har Aabenraa Havn udarbejdet vedlagte håndbog, Port Information and Safety Regulation, som indeholder informationer i forbindelse med tankskibes anløb af havnen.

Port_information_and_safety_regulations_april_2015