Sikkerhed & Miljø

Aabenraa Havn arbejder målrettet på, at optimere virksomheden i forhold til arbejdssikkerhed og miljø, som er i særlig høj fokus.

Når vi planlægger og udfører det daglige arbejde eller træffer både kortsigtet og langsigtede strategiske beslutninger, så har vi fokus på, hvordan vi påvirker nærmiljøet – både med hensyn til sikkerhed og miljø.
Vi vil hele tiden gerne være på forkant og sætte et godt eksempel, og derfor indgår både arbejdssikkerhed og miljø også som en høj prioritet i vores hverdag, hvilket er til gavn for både ansatte, kunder og omgivelser.

IMG_4107

Sikkerhed

Aabenraa Havn har udarbejdet en sikkerhedsfolder med regler som gælder på hele havnens område, om som kan downloades her:

Miljøpolitik

Aabenraa Havn vil:

  • Søge at reducere forureningsbelastningen på havnen og dermed skabe et attraktivt miljø for brugerne
  • Sikre, at havnens aktiviteter ikke medfører miljøproblemer i de omliggende byområder
  • Sikre, at der i det daglige arbejde indgår miljøvurdering i planlægningen af aktiviteter
  • Sikre, at nyanskaffet materiel og udstyr altid indeholder den mest miljøvenlige teknologi
  • Indgå i et konstruktivt samarbejde med virksomheder og brugere om løsning af miljøproblemer
  • Arbejde på at reducere ressourceforbrug, spild og affald
  • Sikre et godt arbejdsmiljø samt en høj grad af sikkerhed under udførelsen af arbejdet
  • Som et minimum overholde miljølovgivningen samt indgå i et positivt samarbejde med relevante myndigheder