Privatlivspolitik Nyhedsbrev

Denne privatlivspolitik om behandling af personoplysninger og brug af cookies beskriver, hvorledes Aabenraa Havn ("Aabenraa Havn", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig, når du har valgt at modtage vores nyhedsbreve.

Aabenraa Havn er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Aabenraa Havn kan ske via kontaktoplysningerne anført under Kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev eller vores last minute e-mailservice, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse. Vi anvender samtidig de oplysninger, du måtte vælge at oplyse os om vedrørende dine præferencer og interesser. Der er tilknyttet en række cookies til vores nyhedsbrev, hvilket gør det muligt for os at analysere, hvilke nyhedsbreve der læses mv. Se mere nedenfor.

  • Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig, og at kunne målrette disse, så de har mest muligt relevans for dig.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a samt e.

Modtagere af Personoplysninger

Vi anvender en ekstern samarbejdspartner Mailpoet til udsendelse af nyhedsbreve. Denne virksomhed er databehandler og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Hvis du direkte overfor Mailpoet giver samtykke til anden brug af dine personoplysninger, er denne brug ikke omfattet af nærværende privatlivspolitik. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Mailpoet  privatlivspolitik kan findes her: https://automattic.com/privacy/ 

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@aabenraahavn.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til at modtage vores nyhedsbrev. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du altid framelde dig dette direkte via et link i tilsendt nyhedsbrev.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger. Klage indgives nemmest via klageformular på datatilsynets hjemmeside, som du får adgang til her.

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes senest, når du ikke har åbnet et nyhedsbrev i et helt år, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Aabenraa Havn
Mellemvej 25
6200 Aabenraa Havn

Tlf. nr.: 74 62 25 14
E-mail: info@aabenraahavn.dk

Aabenraa Havns databeskyttelsesrådgiver (DPO) er:

Advokat Karen Kaalund
Advokatpartnerselskabet Kirk, Larsen & Ascanius H.C.

Andersens Blvd. 45,
1553 København V

www.kirklarsen.dk
E-mail: kka@kirklarsen.dk
Telefon: +45 76 11 54 20

Ændringer i Persondatapolitikken Vi vil løbende justere og tilpasse vores privatlivspolitik. Du kan til enhver tid finde den gældende privatlivspolitik på hjemmesiden.