Aabenraa Havn – en del af GateDenmark

 

Aabenraa Havn – en del af GateDenmark

GateDenmark er gået i luften og samler aktørerne indenfor transportklyngen i Aabenraa. GateDenmark er et tværgående samarbejde, som involverer leverandører af logistik-, transport- og serviceløsninger, og Aabenraa Havn er en naturlig medspiller ind i dette samarbejde. Sammen med Padborg Transportcenter Business Aabenraa og Aabenraa Kommune arbejder vi på at udbygge den absolutte styrkeposition, vi har indenfor logistik og transport.

Enorme mængder gods krydser dagligt den dansk/tyske grænse og transporteres via GateDenmark til de skandinaviske markeder og det Europæiske kontinent. Den geografiske beliggenhed i grænselandet gør GateDenmark til en naturlig drejeskive i konsolidering af varer til hele Europa. Historisk har denne placering dannet grobund for et logistik- og transportcenter, der døgnet rundt, året rundt leverer full-service til transportbranchen.

Placeringen i grænselandet giver alle virksomhederne i GateDenmark en øget sproglig og kulturel forståelse for forretningsgangene i international logistik. De 3.500 medarbejdere i klyngen kan gnidningsfrit flytte varer fysisk og administrativt til ind- og udland.

Som porten for nord-/sydgående godsstrømme bliver varer konsolideret ind i avancerede logistik løsninger i GateDenmark. Dette er fuldt i overensstemmelse med Aabenraa Havns strategi, hvor vi har fokus på at øget samarbejde over grænsen med tyske kunder og partnere.

’Vores samarbejde over den dansk/tyske grænse bliver intensiveret over de kommende år. Vi ser det som en helt naturlig udvikling, at Aabenraa Havn integreres yderligere ind i logistikkæderne, vi har i vores region og den store konsolidering af varer og gods, som allerede finder sted. ’ udtaler Erwin Andresen, bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Direktør for Aabenraa Havn, Henrik Thykjær, tilføjer: ’I det daglige betragter vi os som den nordligste af de tyske havne og den sydligst af de jyske havne. Halvdelen af det gods som går gennem Aabenraa Havn omlæsses og transporteres direkte til Tyskland. Derfor giver det god mening at vi integrerer Aabenraa Havn yderligere ind i de internationale godsstrømme. ’

Aabenraa Havn er ved at udbygge og styrke sin position som grænseregionens erhvervshavn. Med anskaffelsen af store arealer og bygningsmasse ved Ensted, syd for Aabenraa, står vi klar til at modtage nye virksomheder med behov for kajnære arealer ved en erhvervshavn med 18 meters vanddybde. Yderligere arealer bliver tilgængelige i området i takt med at kraftværket EV3 bliver revet ned frem mod 2020.

Læs mere om GateDenmark: www.gatedenmark.dk