Aabenraa Havn runder 1 mio. tons i godsomsætning

Aabenraa Havn fortsætter derudad:  Torsdag den 14. september 2017, rundede Aabenraa Havn 1 million tons gods over kaj, hvilket er på omtrent samme tid som i både 2014, 2015 & 2016. Da vi i går nåede 1 million tons gods, var det Aalborg Portland med anløbet af skibet Fjordvik, der er lastet med 1.800 tons cement, være den af havnens kunder, der får årets godsomsætning på Aabenraa Havn til at runde 1 mio. tons.

Aabenraa Havn har en stor betydning for det regionale bulkmarked, hvor især råstoffer til byggeindustrien bliver skibet ind og ud via Aabenraa Havn. Således dækker kundernes opland fra Trekantsområdet til Kielerkanalen, hvorved både de danske og nordtyske markeder er væsentligt afhængige af adgangen til Aabenraa Havn.

Aalborg Portland er en af havnens kunder, for hvem den geografiske placering tæt på både det syddanske og nordtyske marked spiller en stor rolle ift. deres markedsstrategi, hvor Aalborg Portlands position på det tyske marked begynder at spille en mere afgørende rolle. Peter Boltau, Supply Chain Management Director ved Aalborg Portland: ”Aalborg Portland ser meget positiv på vores tilstedeværelse på Aabenraa Havn, der er en vigtig del i vores overordnede distributionsnet, og det er vores vurdering, at der er yderligere potentiale i at udnytte havnens optimale geografiske placering tæt på det tyske marked. Dette blev i 2016 understreget ved, at der blev foretaget en større investering i en ombygning af vores siloanlæg på Aabenraa Havn.”

Aabenraa Havn har de sidste to år vist, at havnen fortsat er meget vigtig for den danske vindmølleindustri, hvilket første gang blev præciseret, da Aabenraa Havn i 2014 var udskibningshavn for Baltic2, og havnens potentiale og betydning, er de sidste to år blevet yderligere intensiveret, således er der flere månedlige udskibninger af vindmølletårne, der hovedsagelig er produceret ved Valmont SM, der med sin beliggenhed i Hjordkær, 8 kilometer fra Aabenraa Havn, er meget afhængig af optimale adgangsveje fra deres produktionssted i Hjordkær til Aabenraa Havn. Derfor er der netop blevet igangsat en yderligere optimering af den rute, som dagligt anvendes, hvilket vil betyde, at transporten til og fra havnen bliver effektiviseret til fordel for både producent, kunde, transportør og borgere.

Netop borgerne er vigtige for en havn som Aabenraa Havn, da havnens placering midt i byen kan give nogle udfordringer, når havnens og byens aktiviteter mødes. Derfor har Aabenraa Havn altid fokus på, at der skal opretholdes et godt naboskab til byen, og dette nyder fuld opbakning fra havnens kunder, hvorfor der er stor forståelse for at inddrage hensynet til borgerne i de forskellige beslutninger og tiltag.

Heldigvis nyder både Aabenraa Havn og havnens kunder stor respekt blandt borgerne, der fortsat værdsætter havnens aktiviteter som et aktiv for byen, dette understreges af holdningen af, at det er væsentlig mere spændende at betragte aktiviteten i og på havnen, hvor alle fortsat bliver imponeret, når der i Nyhavn ligger et 180 meter langt skib midt inde i byen, eller når de store vindmølletårne med 6,5 meter i diameter og en længde på op til 40 meter, bliver transporteret gennem byens gader ned til havnen.

Således har den over 750 år gamle Aabenraa Havn fortsat mange år foran sig!