Aabenraa Havn styrker administration og drift

I Aabenraa Havns administration har Franziska-Lea Haderup netop haft sine første arbejdsdage som Økonomi- og administrationschef. Franziska, der er 40 år og bosat i Bov, har med jobbet ved Aabenraa Havn skiftet fra landevejstransport til søtransport.

Franziska har i næsten fire år været ansat ved Schmitz Cargobull i Padborg, men efter en afsluttet HD-Regnskab manglede hun yderligere udfordringer, og så dukkede uventet stillingsopslaget fra Aabenraa Havn op.

Franziska-Lea Haderup, Økonomi- og administrationschef:
”Jeg er meget glad for mit skifte til Aabenraa Havn. Jeg har fra sidelinjen kunne følge med i nogle af de positive tiltag, som Aabenraa Havn har foretaget de seneste år. Så det vakte straks min interesse, da jeg læste stillingsopslaget.
Da stillingen samtidig ville betyde, at jeg både ville få flere ansvarsområder, samt blive en del af det team, der skal forme Aabenraa Havns positive udviklingsrejse, vidste jeg, at denne stilling måtte jeg simpelthen søge.”

Aabenraa Havn står over for betydelige vækst- og udviklingsmuligheder nu og i de kommende år. Havnens nuværende kunder og deres forretning udvikler sig og det stiller krav til havnen som forudsætningsskaber for deres succes på markederne.
I løbet af de kommende år overtager havnen desuden det fulde ejerskab af arealerne ved det tidligere Enstedværket. Konkret betyder det en fordobling af havnens areal samt en mangedobling af havnens bygningsmasse. Det stiller krav til havnen, dens ledere og medarbejdere om at agere professionelt og proaktivt både over for de nuværende og kommende kunder.

Henrik Thykjær, direktør for Aabenraa Havn:
”Aabenraa Havn er en markedsorienteret virksomhed med egen bestyrelse, ledelse og økonomi og drives på 100 % kommercielle vilkår. Havnen er og skal fortsætte med at være en konkurrencedygtig og attraktiv erhvervshavn inden for de kerneområder, som havnen fokuserer på i disse år; vind, fast bulk, recycling, udlejning og industripark. Det stiller krav om, at havnen nu og i fremtiden kan tilbyde professionel og attraktiv service og infrastruktur, som sikre attraktive rammer og skaber værdi og konkurrencefordele for vores kunder.”

Havnens muligheder for at være forudsætningsskaber for kommende øgede erhvervsaktiviteter på havnen er meget store, og det gav mulighed og behov for at gentænke havnens organisation. Her blev løsningen, at både havnens administration og drift skulle styrkes, hvilket skete via oprettelse af to nye stillinger som henholdsvis Økonomi- og administrationschef, der besættes af Franziska, samt en stilling som Drifts- og økonomiassistent, der besættes af Jette Hviid Hansen, der har været ansat på Aabenraa Havn i 29 år, og som derfor besidder en meget stor indsigt i havnens drift.

Der er tale om en generel opkvalificering på alle niveauer, for at kunne udleve havnens strategiske ambitioner og matche kundernes behov.

Erwin Andresen, bestyrelsesformand:
”Aabenraa Havn er en vigtig del af GateDenmark, som er et tværgående samarbejde mellem alle leverandører af logistik-, transport- og serviceløsninger i Aabenraa. Sammen med Padborg Transportcenter, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune arbejder havnen på at udbygge den absolutte styrkeposition, havnen har inden for logistik og transport. Med ansættelsen af Franziska og hendes indsigt i landevejstransporten, får vi mulighed for at styrke samarbejdet i GateDenmark yderligere.”