Nyhedsbrev – April 2016

Renovering af Nyhavn 

Aabenraa Havn har afholdt licitation omhandlende renovering af Nyhavns vestkaj i Aabenraa Havn på ca. 500 m. Kajen, der oprindeligt er fra 1922 og levetiden på en række nøgleelementer er opbrugte, hvilket betyder at en større renovering derfor er nødvendig. I dag er de primære aktiviteter på kajen ind- og udskibning af bulkvarer som sten, grus og cement.
Med renoveringen af vestkajen, ønsker Aabenraa Havn at sende et klart signal til både sine kunder og potentielle nye kunder om, at havnen ønsker at fastholde og udbygge sin position som lokalområdets vigtigste erhvervshavn. Herudover ønsker havnen også, at investere i forbedringer, der kan tilgodese egne og kundernes forventninger til fremtidens krav til en moderne erhvervshavn.

 

Læs mere om renoveringen af Nyhavn, Aabenraa Industrihavn, Shipping.dk med mere i årets første nyhedsbrev:

Nyhedsbrev