Renovering af Nyhavns vestkaj – prækvalifikation

Projektet omhandler renovering af Nyhavns vestkaj i Aabenraa Havn på ca. 500 m. Kajen er oprindeligt fra 1922 og levetiden på en række nøgleelementer er opbrugt. En større renovering er derfor nødvendig.

Kajen tjener primært til ind- og udskibning af bulkvarer som sten, grus og cement. Kajen vil være delvist i drift under renoveringen, hvorfor nøje koordination af anlægsarbejderne og skibsanløbene er en nødvendighed.

Udbuddet vedrører i hovedtræk:

 Etablering af ca. 500 m ny spunsvæg.

 Nedbrydning af dele af eksisterende bolværk.

 Udgravning til forankring

 Forankring af spunsvæggen over vand.

 Forstærkning af eksisterende aflastningsplade.

 Ny aflastningsplade på dele af strækningen.

 Etablering af nyt afvandingssystem.

 Flytning af, samt etablering af nye fundamenter for kajudstyr

 Etablering af ny affendring og fortøjning.

 Etablering af ny belægning.

De følgende fagdiscipliner forventes inddraget:

 Stålarbejder,

 Betonarbejder,

 Rammearbejder,

 Jordarbejder,

 Afvandingsarbejder,

 Belægningsarbejder

Det forventes, at kontrakten har en værdi på 15-30 mio. kr. ekskl. moms.

Udbudsmaterialets hovedsprog er dansk.

 

Ansøgning om prækvalifikation fremsendes pr. mail til A1 Consult, Att. Jonatan Hjul på mail jh@a1consult.dk, senest d. 12. januar 2016. kl. 12:00. For sent indkommet materiale behandles ikke.

 

 

Opslag om prækvalifikation Aabenraa Havn Renovering af Nyhavn

                                                HENT HER