Tal og fakta om Aabenraa Havn

Sønderjyllands uundværlige erhvervshavn

 

– Aabenraa Havn er Sønderjyllands eneste erhvervshavn og er uundværlig for import og eksport af gods til og fra Sønderjylland og Nordtyskland. 76% af Danmarks samlede import kommer til landet via søvejen.

 

– Aabenraa Havn er den dybeste havn i Østersøen (18 meter)

 

– Aabenraa Havn er en af de strategisk vigtigste virksomheder i Sønderjylland. Havnen er multifunktionel erhvervshavn, der kan håndtere næsten alle godsformer, men den er særlig specialiseret i håndtering af bulk som f.eks. skærver, grus, biomasse, kalk og pulp samt projektgods som havvindmøllevinger og andre komponenter til vindmølleindustrien og offshoresektoren.

 

– Der ligger i alt 52 virksomheder på havnens arealer. Der er 300 arbejdspladser på selve Aabenraa Havn og flere end 2.000 sønderjyske arbejdspladser er afhængige af søtransport via Aabenraa Havn.

 

– Havnens samlede areal er 750.000 m2. og består to havnearealer. Det ene ligger helt inde i Aabenraa by og det andet en smule uden for byen.

 

Havnen spiller hovedrolle i Danmarks grønne omstilling

 

– Havnen i byen er centrum og livsnerver for bulk og projektgods. Havnen uden for byen, der hedder Ensted Havn, spiller en stor rolle for den grønne omstilling i både Aabenraa og Danmark.

 

– Her skal nemlig opføres et stort Power-to-X-anlæg, der skal produceres klimavenlig brint, som nye virksomheder på havnen skal bruge til produktion af grønne, brintbaserede brændstoffer og produkter. Det er havnens særlige infrastruktur, beliggenhed og store baggrundsareal, der gør området optimalt for bæredygtig produktion af grøn energi

 

– I løbet af de kommende fem til ti år omdannes Ensted til vækstcentrum for virksomheder inden for bæredygtighed, grøn energi og power-to-x, og det forventes, at der vil skabes  +300 nye arbejdspladser.

 

Havnens historie

 

– Aabenraa er en udpræget søfartsby, og Aabenraa Havn blev anlagt i 1257. Havnen kan altså fejre 765 års fødselsdag i år.

 

– Havnen og søfarten har lige siden middelalderen haft enorm betydning for udviklingen af både byen Aabenraa og hele det syddanske område.

 

– Fra Aabenraa Havn udgik der i 1800-tallet ruter til bl.a. Kina, Ostindien, Mexico og Afrika, og søfarten dominerede livet i Aabenraa. Det kan der stadigvæk ses spor af mange steder i Aabenraa. – Et eksempel er de smukke gamle  Kaptajnsgårde, der kan kendes på, at der ofte hænger et anker over døre eller porte samt på de søjleudsmykkede hoveddørspartier.

 

– Aabenraa Havn har også sat sit tydelige præg på det sønderjyske egnskøkken. Det sønderjyske køkken er det bedst bevarede egnskøkken i Danmark og er bl.a. kendetegnet af, at der bruges langt flere krydderier som muskat, spidskommen, karry og safran end i resten af Danmark. De er alle sammen blandt de krydderier, som Aabenraas søfolk tog med hjem til Sønderjylland.