Aabenraa Havn bliver en del af Dansk Energis power-to-x partnerskab

Aabenraa Havn bliver en del af Dansk Energis power-to-x partnerskab 

Aabenraa Havn skal være med til at kikstarte den danske power-to-x industri i selskab med bl.a. Mærsk, Danfoss, Ørsted og Vestas.

33 virksomheder skal sætte turbo på det, der kan udvikle sig til et vaskeægte dansk erhvervseventyr. Danmark har nemlig alle forudsætninger for at lægge sig i spidsen inden for power-to-x (PtX), der er helt afgørende for at nå de danske og europæiske klimamål og grønne omstilling. Teknologien står foran det store gennembrud, både i Danmark og internationalt, og Aabenraa Havn har udsigt til at blive en vigtig spiller i udviklingen.

– I Aabenraa står vi meget stærkt inden for power-to-x og sektorkobling. Der er allerede tanker om at opføre et PtX-anlæg på Aabenraa Havns nye arealer ved Ensted. Det tiltrækker både virksomheder, der benytter grøn brint i deres produktion samt uddannelses- og forskningsinstitutioner, der forsker i nye teknologier til konvertering af den grønne strøm. Det er de nye arealer ved Ensted, der giver os alle kortene på hånden, fordi faciliteterne og mulighederne på arealet er helt unikke i Danmark, forklarer Erwin Andresen, der er bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Ensted i en liga for sig

Ensted Havn ligger dels strategisk godt i forhold til transport til både lands og vands, og havnen er en af de to dybeste i hele Østersøområdet, hvilket har stor betydning for både de skibsstørrelser og godsmængder, der kan til- og fragå havnen. Men at Ensted også byder på 650MW elektricitet, 350.000 m3 teknisk vand, arealer i miljøklasse 7, laboratorier til forskning og ikke mindst sektorkobling til fjernvarmenettet fra det gamle Enstedværk, placerer området i en liga for sig.

– Samspillet mellem vores beliggenhed, infrastruktur og faciliteter betyder, at vi har noget helt særligt at byde ind med i Aabenraa inden for PtX, sektorkobling og den grønne omstilling. Derfor går vi nu med i forreste linje i stedet for bare at læne os tilbage og vente på udviklingen. Det er Aabenraa Havns vision at bidrage til en bæredygtig fremtid, og vi har med optagelsen i Dansk Energis power-to-x partnerskab fået muligheden for at udvikle og påvirke de nationale strategier for PtX og den klimapolitiske dagsorden, siger Erwin Andresen.

Førerposition

Dansk Energis power-to-x partnerskab består af 33 virksomheder inden for hele PtX værdikæden – lige fra producenter af grøn brint til store virksomheder inden for transport- og luftfartssektoren, hvor PtX er en forudsætning for succesfuld grøn omstilling. Formålet med partnerskabet er at sætte gang i og accelerere den udvikling, der skal realisere Danmarks store PtX-potentiale.

– For Aabenraa Havn er det et utrolig interessant netværk af virksomheder, som vi glæder os til at samarbejde med, siger Dan Skov Sørensen, der er Business D

 

eveloper på Aabenraa Havn.

Samtidig er det et klart mål med partnerskabet at være bindeled mellem Aabenraa Havns kunder og det politisk-strategiske niveau.

– Vi vil rigtig gerne åbne beslutningstagernes øjne for de reelle udfordringer, virksomhederne møder i forhold til industrialiseringen af PtX-teknologien. På samme måde vil vi være med til at vise vejen frem og arbejde med de konkrete løsninger, der skal til for, at vi såvel i Aabenraa som i Danmark kan indtage en førerposition inden for PtX, slutter Dan Skov Sørensen.

For yderligere information kontakt venligst:
Business Developer Dan Skov Sørensen, Aabenraa Havn, på mobil
 53 85 14 49.

 

 

 

 

Fakta

Hvad er power-to-x og sektorkobling?

Power-to-x (PtX) betyder basalt set at lave elektricitet om til noget andet. Metoden bruges bl.a. til at skabe alternativer til fossile brændstoffer. Strøm fra vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller udspalter via elektrolyse brint fra vand. Den grønne brint kan herefter bruges som den er, som brændsel til lastbiler og busser, i industrien og som varme i fjernvarmesektoren. Den kan også videreforarbejdes til brændstof til skibstrafikken og grøn jetfuels til lufttrafikken. Denne kobling mellem på den ene side produktionen af brint og på den anden side anvendelsen i andre sektorer som f.eks. transportsektoren og fjernvarmesektoren, kaldes for sektorkobling.

Hvem er de 33 partnere i Dansk Energis power-to-x partnerskab?

P2X, ADP, Andel, A.P. Møller-Mærsk, Circle K, COWI, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Copenhagen Malmö Port, Crossbridge Energy Fredericia, Danfoss, Dansk Energi, Dansk Standard, DSV, EKF-Danmarks Eksportkredit, Energinet, European Energy, Evida, Green Hydrogen Systems, Greenlab Skive, H2Energy, Haldor Topsøe, HOFOR, Københavns Lufthavne, Norlys, OK, Rambøll, RWE, SAS, Siemens Energy, Vattenfall, Vestas, Ørsted og Aabenraa Havn.