Aabenraa Havn med 19 procents fremgang i godsomsætningen

Aabenraa Havn viser igen sin berettigelse og store betydning for de regionale virksomheders godstransport. Havnen opnåede i 2020 en samlet godsomsætning på næsten 1,7 millioner tons gods. Det er en stigning på 19 % i forhold til 2019.

”Det er utrolig dejligt at se tallene for 2020. For når Aabenraa Havn oplever en stigning i godsomsætningen, er det ensbetydende med, at det går godt for vores kunder. Og det tyder på, at vi lykkedes med vores mission om, at vi skal være med til at skabe værdi og konkurrencefordele for vores kunder. Så er det jo ekstra glædeligt for os, at kunderne kvitterer med at skabe en øget godsomsætning.” udtaler Henrik Thykjær, direktør for Aabenraa Havn

Aabenraa Havn er erhvervshavn for hele Sønderjylland og Nordtyskland, og her er det især havnens centrale geografiske placering, havnens næsten 2 kilometer kajer samt havnens store vanddybde, der spiller positivt ind i forhold til virksomhederne i regionen. Der har i 2020 været en generel omsætningsfremgang for både bulk og projektgods. Især er havnens betydning for transport af råstoffer og projektgods til og fra regionen igen blevet understreget. Det har bl.a. været synligt i form af vindmølletårne samt store stakker af skærver og sand. Således bliver de lokalt fremstillede vindmølletårne fra Valmont SM udskibet fra Aabenraa Havn til Rønne Havn, der er installationshavn for vindmølleparken Kriegers Falk. Dertil kommer den væsentlig omsætning af råstoffer, hvilket allerede i november blev understreget, da Stema Shipping og E. Krag tilsammen nåede en ikke tidligere opnået milepæl, da de tilsammen rundede en godsomsætning på mere end 1 million tons sand og skærver ind og ud over kajerne på Aabenraa Havn.

”Aabenraa Havn er et vigtigt aktiv for ikke kun Aabenraa kommune men for hele Sønderjylland og Nordtyskland. Derfor er jeg også ekstra stolt af årets stigning i godsomsætning, der for mig tydeligt viser, at det er vigtigt med en aktiv erhvervshavn i regionen, og at vores beslutning om at erhverve arealerne ved det tidligere Enstedværket var både rigtig og vigtig. Vi ønsker at skabe attraktive rammer for industrien, og med de nye arealer kan vi give yderligere plads til udvikling vores nuværende kunder, men vi kan også tiltrække nye virksomheder til havnen. Derved er vi med til at skabe flere arbejdspladser, der jo er grundlaget for vores velfærd i kommunen. Vi lever op til vores vision om at Aabenraa Havn er med til at skabe en bedre fremtid og støtter op omkring Aabenraa Kommunes Sund Vækst Strategi.” udtaler Erwin Andresen, bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Aabenraa Havn overtager i løbet af 2021 hovedparten af arealerne ved det tidligere Enstedværket. Det bliver nogle unikke områder, som havnen for adgang til. For der bliver mulighed for at etablere virksomheder op til miljøklasse 7 direkte ved kajen med 18 meters dybde, hvilket ikke er muligt mange steder i Europa.