Aabenraa havn opruster med kommerciel profil

I løbet af de kommende år overtager Aabenraa Havn det fulde ejerskab af arealerne ved det tidligere Enstedværk. Det betyder en fordobling af havnens areal samt en mangedobling af havnens bygningsmasse. Til at stå i front for udvikling af disse områder, samt eksisterende, har Aabenraa Havn netop ansat Dan Skov Sørensen i stillingen som Business Developer.

”Med udsigt til en fordobling af havnens areal og dermed et øget krav om at kunne tiltrække nye aktiviteter til disse nye arealer, samt et generelt ønske om at kunne give både vores nuværende og kommende kunder en mere professionel samarbejdspartner, har det været målet at tilpasse havnens administrative organisation hertil. Ansættelsen af en kommerciel profil var det sidste nuværende skridt i den planlagte tilpasning. Jeg er sikker på, at Dan har den helt rigtige profil, og at han vil blive en afgørende faktor for havnens fremtid. Så jeg, og den øvrige besætning, er meget glade for, at vi har fået ham med ombord.” udtaler Henrik Thykjær, direktør for Aabenraa Havn.

Dan Skov Sørensen er allerede i fuld gang med at sikre den bæredygtige udvikling af Aabenraa Havn, samt planlægge udvidelsen og de muligheder for vækst der vil komme. Målet er at blive regionens mest attraktive erhvervshavn. Et af Dans særlige fokusområder er arealerne ved det tidligere Enstedværket, der skal udvikles for både at give havnens eksisterende kunder nye udvidelsesmuligheder, samt tiltrækning af nye virksomheder, der kan udnytte arealernes helt unikke egenskaber i form af havnenær beliggenhed med 18 meters dybgang og mulighed for aktiviteter op til miljøklasse 7.

”Aabenraa Havn er i rivende udvikling og den nye industrihavn bringer mange muligheder med sig. Jeg ser frem til at bidrage positivt til havnens vækst og udvikling”. Siger Dan Skov Sørensen, og tilføjer: ”Jeg kommer fra en kommerciel og maritim baggrund og har erfaring med bl.a. internationale havnemyndigheder. Jeg vil bruge min viden omkring havneindustri og transport til at udnytte Aabenraa Havns vækstpotentiale. Vi går nogle rigtig spændende år i møde.”

Netop Dans kommercielle profil gør, at han ser et moderne havnemiljø, som ikke kun er for havneindustri, men som også vil inkludere muligheder for lokale mindre og mellemstore erhvervsdrivende med et varierende udbud. Aabenraa Havn skal være et fyrtårn for Aabenraas borgere, og her er det at trække yderligere liv til havnen vigtigt for den fremtidige succes.

At skabe en bæredygtig havn er også højt på agendaen, da havnens fremtid derigennem sikres. Der er mulighed for at etablere en havn, hvor bunden er lagt for at vores kunder kan blive mere og mere grønne og følge de stigende krav til industrien. Der er derfor stort potentiale for vækst både i Aabenraa, men også for industrien generelt.

 

Lokal repræsentant

Dan kommer oprindeligt fra Als og uddannede sig som skibsmægler ved Maersk Broker i København og har bl.a. været udstationeret i Vietnam og i de Forenede Arabiske Emirater. I sidstnævnte udstationering havde Dan ansvaret for firmaets fodfæste og udvikling i den Mellemøstlige region. I 2014 gik turen retur til København hvor Dan fortsatte med et globalt kundeansvar, særligt indenfor offshore/renewables industrien.

For 2 år siden, flyttede Dan, hans kone og parrets 3-årige søn tilbage til Als. Her etablerede Dan selvstændig virksomhed, hvor han hovedsageligt arbejdede med globale havnemyndigheder og deres maritime behov. Dans erfaring vil skabe værdi for Aabenraa Havn og dens fremtid.

Dan tiltrådte stillingen som Business Developer 4. januar 2021 og er nu i gang med at lære havnen og kunderne grundigt at kende.

For yderligere info, kontakt:

Henrik Thykjær, +45 2129 4790, henrik@aabenraahavn.dk

 

Dan Skov Sørensen, +45 5385 1449, dan@aabenraahavn.dk