Aabenraa Havn slår rekord for gods til byggebranchen

For første gang nogensinde er der blevet håndteret mere end én mio. ton sand og skærver i Aabenraa Havn, der har ansat endnu en kranfører for at følge med efterspørgslen

 

Store dynger sand og skærver har været et konstant syn langs kajerne i Aabenraa Havn i år. Fra havnen er råvarerne i en lind strøm blevet fragtet ud i oplandet, hvor både erhvervslivet og private forbrugere har haft travlt med bygge- og anlægsprojekter, og knapt har en dynge været væk fra kajen, før endnu et skib er kommet med næste last.

Allerede nu kan Aabenraa Havn da også konstatere, at der er sat ny rekord for håndteringen af sten, skærver og sand. Ikke mindre end én mio. ton er der blevet lastet og losset fra de mange skibe, der har anløbet Aabenraa i årets første 11 måneder.

Det er Stema Shipping, der tegner sig for størstedelen af de mange ton gods. Her betegner Rolf Bonnichsen, der er direktør for Stema Shipping i Danmark, havnen i Aabenraa som et vigtigt knudepunkt for råvarer til Syddanmark og Nordtyskland, der begge har været store aftagere i år.

– Vi har set en generelt stigende tendens i efterspørgslen, men hos os er det hovedsageligt asfaltindustrien og betonindustrien, der har aftaget store mængder, siger han.

Rolf Bonnichsen fortæller, at Stemas skærver blandt andet er endt som belægning i forbindelse med en udvidelse af landingsbanerne ved Flyvestation Skrydstrup, ved nye vindmølleparker i Nordtyskland og ved opførelsen af den nye højspændingsforbindelse ned igennem Jylland.

Hos E. Krag, der ligesom Stema handler med råvarer på Aabenraa Havn, er der også positive meldinger. Her kan adm. direktør Lars Krag Andreasen nikke genkendende til de mange historier, der har været om travlhed i de danske byggemarkeder i løbet af året.

– Vi har leveret rigtig meget sand og skærver til både byggemarkeder, anlægsgartnere, vognmænd og entreprenører, siger han.

Har udvidet staben

For Aabenraa Havn har travlheden betydet, at der i de første 11 måneder i år er blevet håndteret 25 pct. mere sand og skærver, end det var tilfældet i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 200.000 ton. Både Stema og E. Krag bruger havnen til at håndtere godset på kajerne, hvor havnens store maskiner har haft masser at tage fat på.

– Derfor har vi også været nødt til at udvide staben med endnu en driftmedarbejder til at betjene vores kraner og gummigeder, siger havnedirektør Henrik Thykjær og tilføjer, at havnen nu har ni ansatte i driften foruden fire på kontoret.

Over de seneste otte år er mængden af sand og skærver, som kommer til regionen via Aabenraa Havn, næsten fordoblet. Det er varer med en relativt lav værdi, så transporten udgør ofte den største del af de samlede omkostninger. Derfor er det vigtigt, at varerne kan sejles så tæt på slutbrugeren som muligt, og at de bliver håndteret hurtigt og effektivt, når de er blevet losset.

Både fra havnedirektøren, Rolf Bonnichsen og Lars Krag Andreasen lyder der begejstring over, at det i kraft af godt samarbejde har været muligt at følge med efterspørgslen fra erhvervslivet i regionen.

– Når vi lykkes med at øge aktiviteten på havnen, er vi også indirekte med til at sikre beskæftigelse i havnens opland, og det er jo en af de fornemmeste opgaver for en havn, siger Henrik Thykjær.

Han glæder sig til, at havnen kan begynde at bruge arealerne på Vattenfalls tidligere kulhavn på sydsiden af fjorden. Henrik Thykjær vurderer, at det vil være attraktivt for flere virksomheder på havnen at have lager både på de nye og de nuværende arealer.

– Når gods skal ud til modtagere syd for Aabenraa, vil transporten med lastbil både være hurtigere og billigere, når lastbilen ikke skal igennem byen. På den måde bliver det både en fordel for virksomhederne og for byen, siger Henrik Thykjær.

Den tidligere kulhavn overgår til Aabenraa Havn i sommeren 2021.