Aabenraa Havn offentliggør bedste halvårsregnskab i havnens historie

Aabenraa Havn har netop offentliggjort sit halvårsregnskab for 2021, hvor havnen cementerer sin position som afgørende aktør for sønderjysk og nordtysk erhvervsliv. Med markante stigninger i både godsomsætning, omsætning og indtjening samt stor interesse fra markedsledende internationale virksomheder, tegner fremtiden lyst for Aabenraa Havn.

Over 1,1 mio. tons gods har været over kaj i Aabenraa Havn alene i første halvår af 2021. Det er 54% mere end i 2020. Det er især produkter inden for landbrug, bygge- og anlæg samt vindindustrien, der tegner sig for langt hovedparten af godsomsætningen.

Den kommercielle drift af havnen har fulgt stigningen i godsomsætningen, og omsætningen er derfor steget tilsvarende. Halvårsregnskabet viser således en omsætning på 21,1 mio.kr., hvilket er en stigning på 52% ift. 2020. Men endnu vigtigere er, at det også er lykkedes at tjene penge på den stigende omsætning, så resultatet af primær drift ender på 8,8 mio.kr.

 

Lastning af sand

Erhvervshavn med succes

De markante resultater skyldes, at Aabenraa Havn som professionel erhvervshavn har stor succes med både at varetage traditionelle havneaktiviteter for havnens etablerede kunder men samtidig også kan håndtere meget store projekter. Det er således især projekter med bulk (fast eller flydende gods, der transporteres upakket som f.eks. korn, cement, sand og skærver) og projektgods (f.eks. vindmølle- og offshorekomponenter), der har størst indflydelse på rekordresultatet.

– Vi er utrolig stolte af det fine resultat og af, at vi er i stand til at gøre en forskel for vores kunder ved at imødekomme deres behov og bakke op om deres vækst. Det gode og tillidsfulde samarbejde mellem os som havn og havnens kunder, hvor alle parter yder en ekstraordinær indsats, er en forudsætning for resultatet. Det er et unikt samarbejde både internt og eksternt, og jeg er stolt over at være en del af det, siger direktør for Aabenraa Havn Henrik Thykjær.

Grøn energi kan sætte Aabenraa på landkortet

Alt tyder på, at den positive udvikling på Aabenraa Havn er ved at bide sig fast. Havnens kunder har solidt fodfæste, og der er derfor udsigt til, at havnens aktivitetsniveau fortsætter på det nuværende niveau. Men samtidig er de nye arealer ved det tidligere Enstedværket i rivende udvikling. I april offentliggjorde den internationale koncern Linde Gas således planer om et stort Power-to-X-anlæg på arealet, og Aabenraa Havn oplever støt stigende interesse fra en lang række førende virksomheder inden for Green Energy-sektoren. Det skyldes, at Aabenraa geografisk et oplagt sted at producere grøn energi, og at både havnens faciliteter og placering bakker op om produktion, videretransport af produkter og de producerende virksomheder.

Kulpladsen hvor Linde Gas ønsker at etablere et Power-to-X-anlæg

– Der er ingen tvivl om, at vi i Aabenraa har potentialet til at indtage en førerposition inden for Green Energy, hvilket understreges af, at virksomheder som Linde Gas nu vælger Aabenraa. Det sætter os ikke bare på det nationale men også på det internationale landkort og giver os en unik mulighed for på sigt at udvikle en egentlig Green Energy-erhvervsklynge med den nye industrihavn som naturligt centrum, siger Henrik Thykjær.

Nye arbejdspladser

Det er havnens klare forventning, at området ved det tidligere Ensted allerede inden for de kommende år vil summe af liv fra en helt ny type havneaktivitet med Green Energy som fællesnævner. Den grønne omstilling skaber arbejdspladser, og det vil den også gøre i Aabenraa.

– Vi kommer til at se flere nye grønne aktiviteter på Aabenraa Havn, end vi gør i dag. De vil blive ledsaget af mange nye tekniske arbejdspladser og på sigt måske også uddannelser. Hvis vi spiller vores kort rigtigt i Aabenraa, kan vi sætte gang i en positiv vækstspiral, der bl.a. vil kunne tiltrække en helt ny arbejdsstyrke til Aabenraa og Sønderjylland, slutter Henrik Thykjær.

 

For yderligere information kontakt venligst havnedirektør Henrik Thykjær på tlf. 21 29 47 90.

 

 

Kranførerens udsigt

Fakta om Aabenraa Havn

– Aabenraa Havn er et selvstændigt kommercielt selskab ejet af Aabenraa Kommune, men havnen og kommunen er helt adskilte enheder både administrativt og økonomisk. Det er bestemt i og reguleret af den danske Havnelov. Aabenraa Havn er en såkaldt selvstyrehavn, hvilket betyder, at havnen skal drives som en kommerciel virksomhed på armslængde-vilkår fra kommunen.

– Aabenraa Havn er selvfinansierende og finansieres således ikke af skattekroner men har fire selvstændige indtægtskilder: Skibsafgifter, vareafgifter, salg af maskintimer og lejeindtægter.

– Havnes økonomi er lukket, hvilket vil sige, at der ikke kan eller må trækkes penge ud af havnen. Alle indtægter går til drift, reinvestering og udvikling af anlæg og infrastruktur på havnen.

– Byrådet øver sin indflydelse på Aabenraa Havn gennem sin ejerstrategi for havnen. Ligeledes udpeger byrådet syv medlemmer til Havnens bestyrelse, der fordeler sig med fire politikere og tre erhvervsrepræsentanter.