Timber & Forestry etablerer sig i Aabenraa Industrihavn

Aabenraa-virksomheden Timber & Forestry, der er involveret i bl.a. engroshandel med PEFC certificeret træ, har etableret sig i Aabenraa Industrihavn. De nye faciliteter omfatter værkstedbygninger, kontorfaciliteter og oplagringsplads på 7,500m2.

Timber & Forestry er en virksomhed i rivende udvikling, der ser yderligere muligheder for vækst med etableringen i Aabenraa Industrihavn. Den centrale infrastruktur omkring havnen gør den til et strategisk knudepunkt for virksomhedens drift.

Palle Thorsen, CEO, Timber & Forestry udtaler: ”Faciliteterne i Aabenraa Industrihavn ligger til grund for en større udvidelse af vore aktiviteter og med mulighed for at optimere serviceringen af vore kunder, både nationalt og internationalt. Etableringen er på nuværende tidspunkt første fase og vi forventer fremadrettet at udvide vores operation på haven”.

Timber & Forestry omsætter træ og relaterede produkter, herunder handel og mellemlagring af importeret PEFC certificeret savværkstømmer samt produktion af biobrændsel i form af flis og brænde. Virksomheden råder over eget produktionsanlæg samt den komplette logistik-kæde der dækker over transport og håndtering af tømmer og biobrændsel.

Med etableringen i Aabenraa Industrihavn har Timber & Forestry direkte adgang til havnens unikke centrale beliggenhed, hvor både infrastruktur og havne faciliteter udgør en forskel.

”Vi oplever en øget interesse for faciliteterne i havnen og etableringen af Timber & Forestry stemmer overens med vores ambition om at blive regionens førende bulk terminal. Timber & Forestry vil forventeligt tilføre havnen yderligere aktivitet med import af træ samt udskibning af biobrændsel over kaj” siger Dan Skov Sørensen, Business Developer, Aabenraa Havn.

Erwin Andresen, bestyrelsesformand for Aabenraa Havn udtaler at det er glædeligt at se etableringen af en lokal virksomhed der benytter sig af faciliteterne i Aabenraa Industrihavn.

 

Timber & Forestry overtog arealerne pr. 1 april 2021.

 

 

For yderligere information:

Timber & Forestry, CEO, Palle Thorsen: +45 2966 2230

Aabenraa Havn, Business Developer, Dan Skov Sørensen: +45 5385 1449