Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune indgår stor “bytte”-handel

I dag blev underskifterne sat på en stor, strategisk handel mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa Havn. Arealerne Nord for Kilen købes af Aabenraa Kommune til byudvikling, mens Aabenraa Havn køber arealet ved den tidligere kraftværksblok 3 på Ensted Havn – EV3 – til havneudvikling.

Strategisk byudvikling og fortsat udvikling af fremtidens havn. Det er nøgleordene i den handel, der i dag er underskrevet af Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, og bestyrelsesformand i Aabenraa Havn, Erwin Andresen.

Aabenraa Kommune køber området Nord for Kilen af Aabenraa Havn med henblik på byudvikling, mens Aabenraa Havn køber den tidligere kraftværksblok 3 på Ensted Havn – EV3 – med henblik på fortsat at udvikle fremtidens havn.

– Det er en stor dag for både Aabenraa Kommune og Aabenraa Havn. Handlerne er et udtryk for et tæt samarbejde om fortsat at udvikle både by og havn mange år ud i fremtiden. På vegne af et enigt byråd er jeg meget stolt over, at vi i dag kan præsentere en så ambitiøs handel, siger Thomas Andresen og fortsætter:

– Fra Aabenraa Kommunes side investerer vi med denne handel stort i fremtidig byudvikling med indbygget klimasikring af Aabenraa by. Overtagelsen af området Nord for Kilen giver helt nye muligheder for attraktiv byudvikling i midten af Aabenraa by tæt på både skov og vand. Overtagelsen spiller sammen med den generelle fremtidsvision for Aabenraa by med både bosætning, bæredygtighed og byomdannelse for øje.

Der kan på området blive plads til op til 600 boliger, caféer, restauranter specialbutikker, grønne opholdsarealer, åløb og bassiner til opsamling af regnvand.

– Det er lykkedes i andre kommuner at lave den gode kobling, når det kommer til havneudvikling. I Middelfart er der et godt samspil mellem byudvikling og kultur, mens man i Fredericia har udvidet aktiviteterne med transport- og logistikcenter ved motorvejen. Det ser vi som gode eksempler på fremtidens byer og havne, siger Thomas Andresen.

Handlen er ligeledes et stort skridt i ambitionerne om et nyt museumsbyggeri med fokus på sønderjysk kunst- og søfartshistorie på området Nord for Kilen.

Borgmester Thomas Andresen og bestyrelsesformand Erwin Andresen på EV3-arealet, hvor der snart er plads til nye “grønne” aktiviteter.

Aabenraa Havns overtagelse af EV3 på Ensted Havn giver mulighed for at fortsætte den strategiske havneudvikling.

– Overtagelsen virkeliggør ambitionerne i den Ejerstrategi for Havnen, som Byrådet godkendte i 2019. Når Aabenraa Havn også overtager området fra EV3 på cirka 100.000 m2, vil havnen eje hovedparten af det gamle kraftværksområde, og dermed samlet have tilført cirka 350.000 m2, som kan bruges til at videreudvikle fremtidens havnedrift, siger bestyrelsesformand i Aabenraa Havn, Erwin Andresen, og fortsætter:

– I Aabenraa Havn har vi en stærk og konkurrencedygtig erhvervshavn, som vi kan være stolte af. Med overtagelsen positionerer Aabenraa Havn sig endnu stærkere som en del af fremtidens Aabenraa Kommune med digitalisering, teknologi og bæredygtighed i højsædet. Vi har derfor slået til, da muligheden bød sig for denne handel.

I forgrunden ses området ved det tidligere Enstedværket, nederst i venstre hjørne ses transformerstationen med en meget høj EL forsyning, der er med til at gøre området meget egnet til fx PtX-anlæg, og øverst i billedet ses Aabenraa Havn.

Aabenraa Kommunes borgmester glæder sig over, at Aabenraa Havn nu får endnu bedre forudsætninger for at fortsætte den strategiske udvikling med blandt andet bæredygtig udvikling og Power-to-X

– Jeg har stor tillid til, at havnens bestyrelse kan udnytte de gode muligheder, der er på området. Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen i fremtiden både fra et havnedriftsperspektiv og fra et langsigtet bæredygtigt perspektiv, siger Thomas Andresen, mens Erwin Andresen også glæder sig over den igangværende udvikling:

– Allerede nu er der gang i udviklingen af Aabenraa Havn. Tidligere på ugen offentliggjorde Linde Gas planer om at involvere sig i et Power-to-X-projekt på Aabenraa Havn, og det taler lige som denne handel ind i vores dagsorden med grøn transformation og bæredygtighed i fokus, siger han.