Aabenraa Havn sætter ny godsrekord

Aabenraa Havn sætter ny godsrekord

I 2021 er der gået 1.912.371 tons gods over kajen på Aabenraa Havn. Det svarer til ca. 3,6 tons i minuttet hver dag året rundt. Det er en stigning på 13 % i forhold til 2020 og det bedste resultat siden Finanskrisen.

Det er især det såkaldte bulkgods, der er forklaringen på den nye rekord. Bulk er enten tørt eller flydende gods, der transporteres upakket. Tør bulk er eksempelvis korn, kalk, gødning, cement, granitskærver og sand, imens flydende bulk kan være forskellige former for olie, gas, brændstof og kemikalier.

– Mængden af bulk, vi håndterer på Aabenraa Havn, har været støt stigende igennem 2021. Det skyldes, at bulken er livsnerve for rigtig mange sønderjyske og nordtyske virksomheder inden for bl.a. industri, bygge- og anlægsbranchen og landbruget. Deres drift og produktion er afhængig af bulken, der enten ankommer til eller udskibes fra Aabenraa Havn, forklarer havnedirektør Henrik Thykjær.

Eneste erhvervshavn tilbage

Aabenraa Havn er den eneste erhvervshavn, der er tilbage i Sønderjylland, og samtidig er havnen den eneste bulkhavn for råstoffer, der er tilbage i et endnu større geografisk område.

– Rigtig mange havne er forsvundet, og af dem, der er tilbage, er det langt fra alle, der har havnedybde, kajmeter og kapacitet nok til at håndtere bulk. Nærmeste alternativ er Nyborg havn, der dog slet ikke kan håndtere samme mængder, som vi kan her i Aabenraa. Samtidig ville det blive rigtig dyrt for både pengepung og miljø, hvis de 1,9 mio. tons bulk i stedet skulle transporteres i lastvogne fra Østfyn til Sønderjylland. Så havnens strategiske beliggenhed er en vigtig faktor, siger Henrik Thykjær.

Bulk kræver plads og kajmeter

Det er dog ikke kun beliggenheden centralt i Sønderjylland, der gør Aabenraa Havn særlig egnet til bulkgods. Også havnens mere end 1,5 kilometer kaj er helt afgørende, fordi bulk typisk bliver losset eller lastet direkte via kajen.

– Imens Ensted kun har knap 500 m. kaj, har byhavnen faktisk over 1,5 km. Det er derfor, vi i dag har en førerposition i Aabenraa og er blandt de største havne i Danmark målt på godsomsætning. Byhavnens samlede areal er helt afgørende for at kunne følge med erhvervslivets efterspørgsel på bulktransport, og mange steder kan man også rent fysisk se, at vi er en travl bulkhavn, siger Henrik Thykjær.

Mere end halvdelen af al bulkgods bliver håndteret på Sønderjyllandskajen, men også østhavnen er meget vigtig for bulkgodset. For imens bulk som cement og skærver dominerer Aabenraa Havns øvrige areal, har østhavnen en langt bredere sammensætning. De synlige og karakteristiske siloer er f.eks. hjertet i håndteringen af al flydende bulk på Aabenraa Havn som olieprodukter, sprit, sprinklervæske, håndsprit, flydende gødning og i stigende grad produkter, der er nødvendige i den grønne omstillings biogasproduktion. Ligeledes er østhavnen omdrejningspunkt for landbrugets godstransport, da eksempelvis korn, gødning og kalk til markerne også håndteres her. Alt i alt udgør bulkaktiviteterne på østhavnen næsten 20 % af Aabenraa Havns samlede omsætning.

2022 bliver travl

Aabenraa Havn forventer, at også 2022 kan blive et rekordår og staser på igen at kunne slå rekorden i gods over kaj.

– Vi er en erhvervshavn, og når det går erhvervslivet godt, går det os godt. Prognoserne er positive, og derfor er det ikke urealistisk at tro, at vi igen kommer til at se en stigning inden for både bulkgods, men også projektgods som f.eks. komponenter til vindmølle- og offshorsektoren, der er Aabenraa Havns andet stærke ben. Samtidig kan vi i endelig sætte vores tredje skib i søen, nemlig Ensted som centrum for grøn energi og genbrug. Så vi glæder os enormt til et travlt 2022, slutter Henrik Thykjær.

For yderligere information kontakt venligt havnedirektør Henrik Thykjær på tlf. 21 29 47 90.

 

Fakta

  • Aabenraa Havn er Sønderjyllands eneste erhvervshavn og en af de to dybeste havne i hele Østersø-området.
  • Aabenraa Havn er en multifunktionel havn og kan håndtere næsten alle godsformer
  • Havnen er dog særlig specialiseret i håndtering af to former for gods: Bulk og projektgods
  • Havnens mandskab og maskiner kan laste op til 2.500 tons gods på en time.
  • Aabenraa Havn er arbejdsplads for ca. 300 medarbejdere i 12 havnerelaterede virksomheder, der ligger på havnen, heriblandt Aalborg Portland, Stema Shipping, Faxe Kalk, E. Krag, Ewers og Nature Energy.
  • Aabenraa Havn genererer flere end 1000 arbejdspladser i Sønderjylland.