Info omkring gravearbejde

Meddelelse fra Arwos:

Arwos skal udskifte en slidt vandledning på hjørnet af H.P. Hanssens Gade og Kilen.
Det betyder, at Kilen bliver lukket for trafik fra H.P. Hanssens Gade i 14 dage.

  • Torsdag den 20. oktober lukker Arwos adgangen til Kilen fra H.P. Hanssens Gade
  • Arbejdet ventes færdigt den 3. november
  • Der vil blive arbejdet fra kl. 6 om morgenen til 19 aften

I anlægsperioden opfordres bilister til at b ruge alternative ruter f.eks. via Gasværksvej.

Efterfølgende udskiftes vandledningen i Kilen, men vi forventer at dette arbejde kan udføres uden de store gener med gennemkørsel.

Se nedenstående billede med viste ruter for omkørsel.

arwos