Pressemeddelelse – Aabenraa Havn ombygger Sydhavn til erhvervshavn


Aabenraa Havn ombygger Sydhavn til erhvervshavn

Mandag den 24. oktober 2016 kl.10 blev den første grab med sand hældt i Sydhavn. Hermed er første etape af renoveringen af Sydhavn startet og omdannelsen til erhvervshavn er for alvor påbegyndt.

I april 2016 traf Aabenraa Havns bestyrelse en beslutning om, at ombygge Sydhavn med fokus på at udbygge og bevare erhvervsrelaterede aktiviteter i området, hvor der bl.a. skal etableres arealer til projektlaster samt skabes plads til havnevirksomheder i havnebassinet.

“Dette projekt er et vigtigt skridt i retning af den fortsatte udvikling af Aabenraa Havn som en erhvervshavn, hvor vi nu skaber de forudsætninger, som kunderne har efterspurgt til at kunne udvikle deres forretninger. Det glæder mig, at vi især over for havnens kunder kan vise, at det både er en beslutnings- og handledygtig bestyrelse. “ udtaler Erwin Andresen, bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Den nye erhvervshavn skal sætte fokus på udvikling og skabe plads til nye aktiviteter på området. Første etape, hvor bestyrelsesformanden Erwin Andresen hældte 2 tons sand i Sydhavn, er med til at markere, at Aabenraa Havn ønsker at fastholde og udbygge sin position som en vigtig erhvervshavn. Renoveringen skal ses som et led i den langsigtede udviklingsstrategi, der fortsat skal sikre en aktiv erhvervshavn i regionen.

“Det er glædeligt, at vi nu kan have endnu mere fokus på at skabe de rette faciliteter for vores kunder, således at vi kan fastholde dem og de tilhørende arbejdspladser i Aabenraa. Vi skaber, med de nye arealer tæt på Sønderjyllandskajen, et nyt attraktivt område. Et områder, der på sigt vil kunne understøtte kundernes udvikling, og som gerne skal medvirke til endnu mere aktivitet på havnen.” fortæller Henrik Thykjær, havnedirektør for Aabenraa Havn.

Det nye område vil i fremtiden skabe bedre vilkår for havnerelaterede virksomheder og være med til at sikre deres forretninger. Det er i første omgang den nordlige havnekaj der bliver hævet en halv meter og forstærket med en stensætning, hvilket er med til at forebygge oversvømmelse. Planen er, at der skal hældes 10.000 tons sand ned langs kajen og som skal ligge og tynge dyndet ned og dermed stabilisere bunden. Herefter kan arbejdet på stensætningen påbegyndes, hvilket finder sted i starten af det nye år. Kajanlægget forventes færdigt i slutningen af 2017, hvorefter Sydhavn kan tages i brug som nyt og moderne havneareal, der skal sikre vækst og arbejdspladser i lokalområdet.

img_0208

Mandagens pressemøde, hvor havnedirektør Henrik Thykjær (tv) og bestyrelsesformand Erwin Andresen (th) fortalte om renoveringen af Sydhavn.
I baggrunden ses Aabenraa Havns minilæsser, som Erwin Andresen smed den første skovlfuld sand i Sydhavn med.