Pas godt på dig selv: Nye regler for lystfiskeri på Aabenraa Havn

Fremover slukkes lyset på Aabenraa Havns kaje kl. 22.20. Havnen beder derfor alle områdets lystfiskere om at passe ekstra godt på dem selv og ikke fiske efter dette tidspunkt.

 

Hidtil har lystfiskere på Aabenraa Havn kunne nyde godt af, at kajarealerne har været oplyst 24 timer i døgnet. Men da det er Aabenraa Havns ambition at være CO2-neutrale i 2030 og selvfølgelig også ønsker at spare på energien under den nuværende krise, slukkes lyset fremover kl. 22.20, når der ikke skib ved kajen eller planlagt anløb i løbet af natten. Portene lukkes derfor kl. 22.00, men det er dog fortsat muligt at forlade havnen efter dette tidspunkt. Aabenraa Havn understreger på det kraftigste, at de ikke anbefaler lystfiskeri, når lyset er slukket, da færdsel på kajen i mørke udgør en betydelig sikkerhedsrisiko.

 

– Vi har løbende arbejdet med reduktion af havnens energiforbrug. Derfor fik vi for nogle år siden installeret LED-belysning på hele havnen. Nu har vi også fået installeret styring af alle vores lys-installationer, så vi kan regulere lyset individuelt. Derfor kan vi nu slukke eller dæmpe lyset i de områder, hvor der ikke ligger et skib eller er planlagt et anløb i løbet af natten. På den måde reducerer vi energiforbruget yderligere, siger havnedirektør Henrik Thykjær og fortsætter:

 

– Vi ved godt, at nogen vil synes, det er lidt træls, men vi bliver nødt til at sætte såvel klima og energihensyn som lystfiskernes sikkerhed i første række. Det håber vi, at der er forståelse for. Samtidig er vi glade for, at vi kan holde fast i, at det skal være muligt at fiske fra Nyhavn frem til, lyset slukkes kl. 22.20, når der ikke er skibe i havnen. Det er nemlig ikke givet, da Aabenraa Havn som kritisk infrastruktur og international erhvervshavn er underlagt skrappe sikkerhedsrestriktioner.

 

Forhøjet beredskab

Aabenraa Havn indgår i både den nationale og internationale havneinfrastruktur. Nationalt er Aabenraa Havn defineret som kritisk infrastruktur, og flere af havnens virksomheder er af såkaldt national interesse. Det betyder, at de er særlige vigtige for de danske forsyningslinjer af en lang rækker råstoffer. Som international erhvervshavn skal Aabenraa Havn også leve op til den Internationale Maritime Organisations krav om sikring af havnefaciliteter. Lovgivningen er meget striks, fordi den har til formål at beskytte den internationale skibstrafik mod forsætlige ulovlige handlinger som f.eks. terror.

 

– Det er derfor, at havnen f.eks. er lukket for publikum, når der er skibe i havn, ligesom vi benytter andre sikkerhedsforanstaltninger som hegn, porte og videoovervågning. Under den nuværende krise i Ukraine og efter myndighedernes ønske er der oveni købet øget fokus på havnens sikkerhed, og beredskabet er forhøjet. For som Sønderjyllands eneste erhvervshavn er Aabenraa Havn en vigtig brik i at sikre forsyningslinjerne, forklarer Henrik Thykjær.

 

Lystfiskere er velkomne

På trods af at Trafikstyrelsen har anbefalet, at Aabenraa Havn holdes permanent lukket for offentligheden, holder havnen alligevel fast i, at det fortsat skal være muligt at være lystfisker på Aabenraa Havn.

 

– Selvom vi nu slukker for lyset om natten og dermed begrænser lystfiskeriet efter kl. 22, er vi altid glade for at se lystfiskerne stå langs kajerne. Vores holdning er, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, så lystfiskerne er og vil fortsat være velkomne. Så vi vælger at holde fast i, at der skal være mulighed for at fiske på Aabenraa Havn, også selvom myndighederne anbefaler det anderledes, fastslår Henrik Thykjær.

 

FAKTA om lystfiskeri på Aabenraa Havn

  • Der må altid fiskes fra stenkanten i bunden af Nyhavn (Kilen) – 24 timer i døgnet året rundt
  • Herudover er det muligt at fiske uden for havnens normale arbejdstid, som er mandag – torsdag fra kl. 06:00-16:00 og fredag fra 06:00-15:00
  • Uden for havnens normale arbejdstid er lystfiskere velkomne til at færdes på og fiske fra udvalgte strækninger i Nyhavn (kaj 6, 7 og 8)
  • Såfremt der er skibe i Nyhavn, kan dele eller alle kaje være lukkede, og der kan i så fald ikke fiskes
  • Kl. 22.00 lukkes havnens porte, og lyset på kajen slukkes kl. 22.20, hvis der ikke er skib ved kajen eller planlagt anløb i løbet af natten
  • Havnen anbefaler på det kraftigste, at der ikke fiskes fra kaj efter kl. 22.00 af sikkerhedsmæssige hensyn
  • Skiltningerne og anvisningerne på havnens områder skal efterkommes
  • Al færden, parkering og fiskeri på Aabenraa Havn foregår på eget ansvar

 

Se kort over lystfiskerarealer på haven og fiskeriregler på Aabenraa Havns hjemmeside https://www.aabenraahavn.dk/om-os/lystfiskeri/

 

For yderligere information kontakt venligst havnedirektør Henrik Thykjær på tlf. 21 29 47 90.

 

(billedet er taget af Aabenraa Fotografen)