Ti konkrete anbefalinger sikrer ro om både by- og havneudvikling i Aabenraa

I oktober sidste år nedsatte Aabenraa Kommune §17 stk. 4-udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen. Udvalget, der både består af repræsentanter fra byrådet, Aabenraa Havn og erhvervslivet, har haft til opgave at finde holdbare og langsigtede løsninger for, hvordan by- og havneudvikling kan gå hånd i hånd i Aabenraa. Arbejdet i udvalget er nu afsluttet og har ført til ti konkrete anbefalinger. De ti anbefalinger er netop blevet godkendt i Byrådet og hermed sættes der et endegyldigt punktum for tidligere misforståelser, modstridende interesser og usikkerhed.

– Med udvalget har det været afgørende for os at skabe rammerne om en god og konstruktiv dialog, hvor vi sammen har kunnet finde de rette løsninger. Arbejdet i udvalget har vist, at vi alle vil det gode samarbejde, og at vi vil udvikling frem for afvikling af både arealet og havnen. Jeg er glad for, at vi er nået til enighed om, hvordan vi kan komme videre med at udvikle arealet Nord for Kilen i god synergi og samkvem med havnen, siger Thomas Andresen, der af byrådet har været udpeget som formand for §17 stk.4-udvalget.

Det er lykkedes med §17 stk. 4-udvalget, hvor parterne har fundet hinanden og de ti konkrete anbefalinger, der sikrer, at både by og havn kan udvikles under hensyntagen til hinanden.

– Det har været en utrolig frugtbar proces med god og konstruktiv dialog mellem parterne. Vi har kunnet samarbejde om de dilemmaer og udfordringer, der opstår, når både by og havn har vokseværk, og derfor har vi også sammen kunnet finde de løsninger, der eliminerer problemerne, siger Erwin Andresen, der er bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Optimale rammer for udvikling

Blandt de mest centrale anbefalinger er, at der fremover arbejdes med en ”bufferzone” mellem havn og by. Det gøres ved, at de dele af arealet Nord for Kilen, hvor der er aktuelle miljøkonflikter, ikke skal være rene boligområder men i stedet blandede byområder. Det kan f.eks. være liberalt erhverv og butikker, sportsfaciliteter, grønne fællesarealer m.m.

Ligeledes anbefales det, at byrådet reviderer sin ejerstrategi for Aabenraa Havn. Den nye strategi skal være ramme for, at havnens store potentiale som dynamo for vækst og grøn omstilling kan udnyttes, ligesom udvalget anbefaler, at byrådet skal sikre de nødvendige planmæssige forhold, der muliggør en fysisk udvikling af havnens areal.

– Havnen og havnevirksomhederne er blevet hørt, og der kan ikke længere være tvivl om, at vi i Aabenraa ønsker en stærk erhvervshavn – også i fremtiden. Med de ti anbefalinger i hånden kan vi udvikle by og havn side om side, og anbefalingerne giver os både arbejdsro og optimale rammer for at fortsætte udviklingen af Aabenraa Havn til et centralt knudepunkt for søtransport, erhvervsudvikling og grøn omstilling i Danmark, slutter Erwin Andresen.

For yderligere information kontakt venligst formand for §17 stk. 4-udvalget Thomas Andresen på mobil 40 15 45 50 eller bestyrelsesformand for Aabenraa Havn Erwin Andresen på tlf. på tlf. 40 31 64 18.

FAKTA
 
De ti anbefalinger
De ti anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen kan ses i deres fulde længe her: Fremtiden for arealet Nord for Kilen
 
§17 stk. 4-udvalgets medlemmer
· Thomas Andresen (V), formand, Aabenraa Byråd
· Dorte Soll (S), Aabenraa Byråd, formand for udvalget for plan, teknik og landdistrikter
· Lars Jespersen, CEO SDK Shipping A/S, formand for brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder, DSHV
· Jakob Svane, seniorchefkonsulent Dansk Industri
· Henrik Thykjær, havnedirektør, Aabenraa Havn
· Erwin Andresen, bestyrelsesformand for Aabenraa Havns bestyrelse, byrådsmedlem Slesvigsk Parti
· Niels Bergh-Hansen, næstformand for Aabenraa Havns bestyrelse
· Henrik Uldall Borch, CEO Stenbjerg Ejendomme A/S
· Jørn Adam Møller, bankdirektør Sydbank A/S