Endnu et rekordregnskab fra Aabenraa Havn

Med over to millioner tons gods over kaj i 2023 og deraf afledt vækst på både top- og bundlinje sætter Aabenraa Havn ny rekord.

Der er god grund til tilfredshed på Aabenraa Havn. I det netop offentliggjorte årsregnskab er omsætningen på Aabenraa Havn steget næsten 60% fra 31,4 mio. kr. i 2022 til 50,1 mio. kr. i 2023. Samtidig er overskuddet næsten firdoblet fra 4,3 mio. kr. i 2022 til 15,3 mio. kr. i 2023.

– Aabenraa Havn befinder sig i en meget positiv udvikling. Som Sønderjyllands eneste erhvervshavn spiller Aabenraa Havn en vigtig rolle i både regional, national og international infrastruktur og forsyningssikkerhed. Det er en rolle, som kun er blevet tydeligere i de senere år, og som det historisk flotte regnskab afspejler, siger Erwin Andresen, der er bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Rekordstor mængde gods

Det positive regnskab er drevet af, at Aabenraa Havn i 2023 for første gang har rundet to mio. tons gods over kaj og lander på i alt 2,3 mio. tons. Det er en stigning på 35 % i forhold til 2022, hvor godsomsætningen var ca. 1,7 mio. tons. Det er især mængden af bulkgods, der er steget. Bulkgods er fast eller flydende gods, der transporteres upakket som f.eks. korn, skærver, cement og biomasse.

Siden efteråret 2022 er det blevet skippet kul på de nye arealer Aabenraa Havn har overtaget på Ensted. Det bliver der stadig her halvandet år senere og det har selvfølgelig haft betydning for den høje godsomsætning.

– Hvis fremgangen skal fortsætte, skal en af de potentielle kunder, som vi forhandler med i øjeblikket, gerne etablere sig på Ensted Havn. Hele energimarkedet har normaliseret efter krigen i Ukraine, og derfor får kullet ikke den samme betydning i år. Hvis ikke vi får nye kunder, så vil vi se en nedgang i vores godsomsætning i år, siger Henrik Thykjær, der forventer, ar der kommer nye kunder til i løbet af året.

Stigende efterspørgsel giver travlhed på havnen

Med 2023’s godsrekord cementerer Aabenraa Havn sin position som en af landets vigtigste bulkhavne. Samtidig oplever havnen stigende aktivitet inden for sine andre primære forretningsområder som f.eks. håndtering af projektgods som eks. vindmøllekomponenter.

– Vi oplever stigende efterspørgsel på såvel havnens arealer, som håndtering af forskellige godstyper over kaj. Vi har haft rigtig travlt, og der er blevet løbet stærk for at følge med den positive udvikling. Det er lykkedes at nå så langt pga. en solid holdindsats fra teamet på Aabenraa Havn, fortæller havnedirektør Henrik Thykjær.

Stærkt fundament

Aabenraa Havn er Sønderjyllands eneste tilbageværende erhvervshavn, og både sønderjysk og nordtysk erhverv især indenfor bygge- og anlægssektoren samt landbruget er afhængig af transport via havnen og søvejen. Flere end 2.000 arbejdspladser er betinget af det gods, der går over kaj på Aabenraa Havn.

– Vores særlige position og beliggenhed giver os både et særligt ansvar og et unikt udviklingspotentiale. Sammen med det flotte regnskab danner det et stærkt fundament for at fortsætte den positive udvikling i tæt samarbejde med havnens kunder, slutter bestyrelsesformand Erwin Andresen.

For yderligere information kontakt venligt havnedirektør Henrik Thykjær på tlf. 21 29 47 90 eller bestyrelsesformand for Aabenraa Havn Erwin Andresen på tlf. 40 31 64 18.

Fakta om Aabenraa Havn
 
– Aabenraa Havn er en såkaldt kommunal selvstyrehavn, der er ejet af Aabenraa Kommune.  Havnen drives som et selvstændigt kommercielt selskab. Havnen og kommunen er helt adskilte enheder både administrativt og økonomisk. Det er bestemt i og reguleret af den danske Havnelov.
 
– Aabenraa Havn finansieres ikke af skattekroner men har fire selvstændige indtægtskilder: Skibsafgifter, vareafgifter, salg af maskintimer og lejeindtægter.
 
– Havnens økonomi er lukket, hvilket vil sige, at der ikke kan eller må trækkes penge ud af havnen. Alle indtægter går til drift, reinvestering og udvikling af anlæg og infrastruktur på havnen.
 
– Aabenraa Havn har sin egen bestyrelse med syv medlemmer. Det er Byrådet, der på sit konstituerende møde godkender bestyrelsesmedlemmerne. Fire medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer, og tre medlemmer (eksterne medlemmer), der skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, vælges efter indstilling fra havnens bestyrelse. Derudover er der en observatør, der vælges blandt havnens medarbejdere. ­De fire politisk udpegede medlemmer er: Erwin Andresen (S) (formand), Theis Kylling Hommeltoft (A), Arne Leyh Petersen (O) og Thomas Andresen (V). De tre eksterne bestyrelsesmedlemmer er Niels Bergh-Hansen (næstformand), Ole Ingrisch, Michael Frihagen samt Lars Østergaard (observatør).

– Der er ca. 300 arbejdspladser på selve Aabenraa Havn og flere end 2.000 sønderjyske arbejdspladser er afhængige af søtransport via Aabenraa Havn.
 
– Der ligger i alt 40 virksomheder på havnens arealer.