Aabenraa Havn får nyt bestyrelsesmedlem

Michael Frihagen, der er adm. direktør og medejer af speditionsvirksomheden H. Daugaard A/S, indtræder i Aabenraa Havns bestyrelse.

Aabenraa Havn er i hastig udvikling. Havnen, der er Sønderjyllands eneste erhvervshavn, er en af Danmarks største bulk- og projektlasthavne og oplever vækst på alle godstyper. For at styrke den fremtidige udvikling byder Aabenraa Havn nu velkommen til nye kompetencer ved bestyrelsesbordet. 54-årige Michael Frihagen indtræder pr. 1. januar i Aabenraa Havns bestyrelse. Michael Frihagen er adm. direktør for den internationale transport- og logistikvirksomhed H. Daugaard A/S, der kombinerer vejtransport, banetransport og shipping. Han har således både lang og solid erfaring med virksomhedsledelse samt transport- og logistikområdet.

– De kommende år bliver afgørende for udviklingen af Aabenraa Havn. Havnen vækster på såvel de traditionelle som de nye, grønne forretningsområder, og derfor er det vigtigt, at vi får de rette kompetencer ind i bestyrelsen. Efter en omfattende afsøgnings- og rekrutteringsproces er vi ikke i tvivl om, at vi i Michael Frihagen har fundet den helt rigtige profil. Michael Frihagen kan bidrage med både ledelseskompetence, brancheindsigt og et stort netværk. Han ved, hvordan vores kunder tænker og forstår deres behov. Det er afgørende, for uden kunderne havde vi ingen havn, siger Erwin Andresen, der er bestyrelsesformand for Aabenraa Havn.

Vil indfri potentiale

Michael Frihagen ser frem til bestyrelsesarbejdet på Aabenraa Havn og går til opgaven med stor ydmyghed. Han glæder sig både til at løfte de store opgaver, der venter havnen, og til at lære organisationen bedre at kende.

– Aabenraa Havn har et meget stort potentiale. Den gode infrastruktur og geografiske beliggenhed med Padborg Transportcenter i baghaven kombineret med en moderne og professionel havn, giver et væld af muligheder i de kommende, skælsættende år. Jeg er meget beæret over at skulle være med til at indfri det store potentiale og til udforske og sætte retningen for havnen, siger Michael Frihagen.

Kundernes mand

Da Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og ejet af Aabenraa Kommune, udgøres havnens bestyrelse både af lokalpolitikere og bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov [eksterne medlemmer]. De eksterne bestyrelsesmedlemmer er, foruden Michael Frihagen, tidl. koncerndirektør i Dong Energy Niels Bergh-Hansen samt Ole Ingrisch, der har været havnedirektør for Esbjerg Havn. Den politiske dimension i bestyrelsesarbejdet er ikke fremmed for Michael Frihagen, der bl.a. har været dybt engageret i debatten om fremtiden for Kolding Havn, hvor H. Daugaard A/S hører til.

– Jeg kender krydsfeltet mellem kunder og kommunalpolitik og forstår det politiske system. Min baggrund betyder, at jeg er kundernes mand, og mit primære fokus vil derfor være at udvikle Aabenraa Havn med respekt for havnens kunder. Det glæder jeg mig meget til at arbejde sammen med både politikere, kommune og virksomheder, slutter Michael Frihagen.

For yderligere information kontakt venligst bestyrelsesformand for Aabenraa Havn Erwin Andresen på tlf. 40 31 64 18 eller nyt bestyrelsesmedlem Michael Frihagen på tlf. 20 87 85 73.

FAKTA OM AABENRAA HAVN
 
– Aabenraa Havn er Danmarks 8. største godshavn og en af landets fem udskibningshavne for vindmølleindustrien
 
– Aabenraa Havn er Sønderjyllands eneste erhvervshavn og en af de to dybeste i Østersøområdet
 
– Aabenraa Havn er arbejdsplads for ca. 300 medarbejdere i 12 havnerelaterede virksomheder, der ligger på havnen, heriblandt Aalborg Portland, Stema Shipping, Faxe Kalk, E. Krag Råstoffer, Ewers og Nature Energy
 
– Flere end 2.000 sønderjyske arbejdspladser er afhængige af søtransport via Aabenraa Havn
 
FAKTA OM AABENRAA HAVNS BESTYRELSE
 
– Aabenraa Havn er ejet af Aabenraa Kommune, men havnen og kommunen er adskilte enheder både administrativt og økonomisk
– Byrådet udpeger fire medlemmer til havnens bestyrelse, herunder bestyrelsens formand. De fire medlemmer er: Erwin Andresen (S) (formand), Theis Kylling Hommeltoft (A), Arne Leyh Petersen (O) og Thomas Andresen (V)
– Havnen har tre eksterne bestyrelsesmedlemmer: Niels Bergh-Hansen (næstformand), Ole Ingrisch og nu Michael Frihagen
– Herudover sidder en medarbejderrepræsentant i havnens bestyrelse