Vejen væk fra Putins gas går over Aabenraa Havn

Vejen væk fra Putins gas går over Aabenraa Havn

Aabenraa Havn er udset til at spille en nøglerolle, når danskproduceret biogas skal fortrænge russisk gas. Nature Energy, der er en af Danmarks største biogasproducenter, vil skrue op for engagementet i Aabenraa og investere millioner på østhavnen.

 

Som direkte konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine har regeringen besluttet, at Danmark skal være helt uafhængig af russisk gas så hurtigt som muligt. En stor del af den russiske gas skal derfor erstattes af danskproduceret biogas, der i dag udgør omkring 25% af landets samlede gasforbrug. Aabenraa Havn kan komme til at spille en hovedrolle i omstillingen til danskproduceret grøn gas. Det skyldes, at havnen ligger inden for en radius af 100 km for 10 ud af 13 af Nature Energys biogasanlæg. Nature Energy er en af Danmarks førende virksomheder inden for produktion af biogas med en markedsandel på ca. 30%, og den største spiller nationalt og globalt, når det gælder biogas, der opgraderes til metan og direkte overføres til gasnettet.

 

– Vi får flydende biomasse ind ad søvejen til langt størstedelen af vores anlæg via østhavnen i Aabenraa. Havnen ligger strategisk godt i forhold til vores anlæg og er derfor et vigtigt led i forsyningskæden. Aabenraa Havns strategiske betydning vil kun stige i takt med, at vi i Danmark nu gør os fri af russisk gas og skruer op for biogasproduktionen herhjemme, siger Lars Rosgaard Sørensen, der er indkøbsdirektør i Nature Energy.

 

Vil investere millionbeløb i Aabenraa

Nature Energy forventer både at udvide kapaciteten på flere af de nuværende anlæg samt at etablere op mod ti nye anlæg i Danmark. Aabenraa Havn er udset til at spille en nøglerolle i omstillingen og den øgede produktion af grøn gas, da Nature Energy forventer en fordobling af deres nuværende aktiviteter på østhavnen.

– Aabenraa Havn er Sønderjyllands eneste erhvervshavn. For os vil Aabenraa Havn være det helt rigtige sted at udvide vores engagement. Vi har også haft aktiviteter på havnene i Århus Havn og Hirtshals, men Aabenraa Havn ligger strategisk bedre i forhold til vores anlæg. I dag har vi derfor allerede tankterminal og lagerfacilitet på østhavnen i Aabenraa, og vi er parate til at investere et anseeligt millionbeløb i modernisering af tankterminalen, siger Lars Rosgaard Sørensen.

 

Uro om østhavnen kan spænde ben

Nature Energy vurderer, at den russiske gas kan være helt udfaset om tre til fire år.

 

– Hvis vi eksempelvis bygger 50 anlæg i Nature Energy skala, så kan Danmarks forventede gasforbrug i 2030 dækkes af biogas. Men mere interessant, hvis vi kobler PtX-teknologi på anlæggene, som vi forventer at lykkes med på vores anlæg i Glansager, så kan antallet reduceres til 25 nye anlæg. Men hertil kræver det rammebetingelser og vilje hos både kommune og stat, siger Lars Rosgaard Sørensen.

Nationalt peges der f.eks. på en mere smidig sagsbehandling, så etableringen af nye anlæg hurtigere kan godkendes, ligesom en smidig og stabil forsyningskæde af biomasse fra landbruget skal sikres. Lokalt er Aabenraa Havn og kommunens planer for østhavnen en anden afgørende rammebetingelse.

 

– Vi bliver selvfølgelig bekymrede, når der tales om at etablere privatboliger på havnen i Aabenraa. Al erfaring viser, at det er uforeneligt med havnedrift og reelt fører til afvikling af erhvervshavne. Så skal der være boliger på østhavnen i 2035, skal vi fraflytte området og vil derfor ikke investere i det. Vi vil meget gerne både blive og ekspandere i Aabenraa, men det kræver, at der er ro omkring både vores beliggenhed og havnen, siger Lars Rosgaard Sørensen.

 

Ny ejerstrategi kan sikre vækst og grøn gas

Lars Rosgaard Sørensen håber derfor, at kommunens nye ejerstrategi for havnen dels sikrer, at Nature Energy og andre virksomheder af national interesse kan blive på østhavnen frem til 2050, og dels at strategien indeholder en plan for, hvor østhavnens virksomheder herefter kan drive virksomhed.

 

– Hvis vi kan blive på østhavnen frem til 2050, vil det stadig kunne betale sig for os at investere i den. Hvis der samtidig lægges en klar plan for en ny kajnær beliggenhed i Aabenraa for alle de virksomheder, der må vige for privatboliger, kan investeringer, virksomheder og arbejdspladser både fastholdes og udvikles i Aabenraa og Sønderjylland, siger Lars Rosgaard Sørensen og slutter:

 

– For Nature Energy vil det konkret betyde, at vi kan både udvide vores engagement betragteligt på Aabenraa Havn og i landsdelen som helhed. Det er et vigtigt element i såvel omstillingen fra russisk til dansk grøn gas som den grønne omstilling generelt.

 

Aabenraa Kommunes nye ejerstrategi for Aabenraa Havn er under udarbejdelse. Der forventes at foreligge et førsteudkast i maj, og at den endelige ejerstrategi vil kunne godkendes af byrådet efter sommerferien.

 

Fakta

 

Sådan påvirkes Aabenraa Havn også af krigen i Ukraine

 

Russiske skibe

Der anløber sjældent russiske skibe i Aabenraa. I hele 2021 har der kun være to russiske skibe i havn i Aabenraa og ingen i 2022. Så det har ikke været nødvendigt at afvise skibe eller tage andre forbehold i denne forbindelse.

 

Sikkerhed og virksomheder af national interesse

Som international havn skal Aabenraa Havn leve op til ISPS-koden, der er den Internationale Maritime Organisations krav om sikring af havnefaciliteter. Lovgivningen er meget striks, fordi den har til formål at beskytte den internationale skibstrafik mod forsætlige ulovlige handlinger som f.eks. terror. Lovgivningen betyder bl.a., at man som gæst på haven skal registreres, ligesom havnen bl.a. benytter hegn, porte, videoovervågning og andre sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre uvedkommende adgang til havnens faciliteter.

 

Aabenraa Havn er hjemsted for flere virksomheder af såkaldt national interesse. Det betyder, at de råvarer og produkter, virksomhederne producerer og transporterer, har afgørende betydning for den danske forsyningssikkerhed og samfundet generelt.

 

I en krisesituation er der et naturligt øget fokus på bl.a. infrastruktur og forsyningssikkerhed. Så selvom sikkerhedsniveauet på Aabenraa Havn altid er højt, er der alligevel under den nuværende krise og efter myndighedernes ønske, et forhøjet beredskab og fokus på havnens sikkerhed. Som Sønderjyllands eneste erhvervshavn er Aabenraa Havn nemlig en vigtig brik i at sikre forsyningslinjerne og dermed den nationale sammenhængskraft.

 

 

For yderligere information kontakt venligst indkøbsdirektør Lars Rosgaard Sørensen, Nature Energy, på tlf. 25 58 70 38 eller havnedirektør Henrik Thykjær på tlf. 21 29 47 90.