Aabenraa Havn i nyt forsknings- og innovationspartnerskab, der skal gøre Danmark til centrum for PTX og fremtidens grønne brændstoffer

Partnerne bag MissionGreenFuels er ambitiøse: De vil opnå en reduktion af fossile brændsler på 70 % i 2030 og et netto nul i 2050. Samtidig skal netværket være med til at understøtte dansk forskning, innovation, vækst, jobskabelse og eksport inden for grønne brændstoffer.

MissionGreenFuels udspringer af Danmarks Innovationsfond under Uddannelses- og Forskningsministerie. Partnerskabet er således led i Danmarks grønne forskningsstrategi, der indeholder fire missioner, hvor grønne brændstoffer til transport og industri er én af dem.

– Vi skal i mål med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70%. Det kræver, at vi udvikler fremtidens grønne brændstoffer. Der er et stort potentiale for en styrket dansk position inden for Power-to-X. Med en målrettet indsats, især inden for tung land- og skibs- og lufttransport, mener jeg det er muligt, at Danmarks energisystem i 2050 er baseret på 100 pct. vedvarende energi. Med de missionsdrevne partnerskaber bliver forsknings- og innovationsindsatsen konkret og målorienteret, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen om det nye partnerskab.

Et partnerskab med to spor

MissionGreenFuels arbejder på to overordnede parallelle spor med udgangspunkt i forskning, der skal sikre implementering af ny viden og nye løsninger. Det ene spor fokuserer på kommerciel opskalering af allerede kendte teknologier, realisering af store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren på relativt kort sigt.

Det andet spor handler om forskning i nye forretningsmodeller og former for finansiering, adfærd og borgerinddragelse ved opførelse af power-to-X anlæg (PtX), der fremstiller brændstoffer og kemikalier ud af elektrolyse af brint. PtX kan indgå i sammenhængende energisystemer, hvor man benytter ustabile vedvarende energikilder som fx vindenergi, til at omdanne vand til brint og ilt. Efterfølgende indgår brinten som råstof i bl.a. transportbrændstoffer.

På længere sigte skal der ydermere være fokus på udviklingen af helt nye og mere effektive processer til fremstilling, lagring og konvertering af grønne brændstoffer, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Aabenraa i front

Når netop udviklingen af grønne brændstoffer er så vigtig, skyldes det, at transport til vands, til lands og i luften belaster klimaet voldsomt. Grøn omstilling af transport er derfor en af de mest afgørende veje til et klimaneutralt samfund. MissionGreenFuels er tiltænkt en nøglerolle i denne omstilling, der skal gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer.

– I Aabenraa er vi og Linde Gas allerede langt med planerne om et PtX-anlæg på Ensted, og der er meget stort interesse for området blandt virksomheder inden for grøn energi. Det skyldes, at Ensted og hele områdets infrastruktur er perfekt til PtX. Samtidig er der ingen tvivl om, at de danske erhvervshavne får meget stor betydning for den grønne omstilling generelt, da søvejen er den mest energivenlige transportform, og for den fremtidige produktion og transport af grønne brændstoffer. Derfor har vi ikke et sekund været i tvivl om at takke ja til at indgå i MissionGreenFuels, siger Business developer Dan Skov Sørensen fra Aabenraa Havn.

Foruden Aabenraa Havn er også Rønne Havn optaget i partnerskabet.

– Vi er selvfølgelig stolte af at være en af de to havne, som Innovationsfonden vurderer kan være med til at sætte skub i udviklingen og sikre Danmark en førerposition inden for PtX og grønne brændstoffer. Det er godt for havnen, og det er særdeles godt for Aabenraa og Sønderjylland, hvor meget peger i retning af, at vi kan sidde forrest i bussen, når det nye erhvervseventyr buldrer afsted, siger Dan Skov Sørensen.

De er med

GreenFuelsMission skal skabe rammerne for tværgående samarbejder mellem aktører fra hele værdikæden og dermed udvikle og accelerere den grønne omstilling. Foreløbigt indgår næsten 60 partnere i partnerskabet. Medlemmerne er:

 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School
 • FORCE Technology
 • Alexandra Instituttet
 • Teknologisk Institut
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • Haldor Topsøe A/S
 • Danfoss A/S
 • Danfoss Drives A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Ørsted A/S
 • Energinet
 • Energinet Systemansvar A/S
 • Mærsk A/S
 • Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Green Hydrogen Systems A/S
 • DynElectro ApS
 • Hydrogen Valley
 • DFDS A/S
 • Copenhagen Airports International A/S
 • Aalborg Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Rønne Havn
 • Aabenraa Havn
 • Energy Modelling Lab ApS
 • PlanEnergi
 • EMD International A/S
 • Center Denmark Fonden
 • EA Energianalyse A/S
 • Copenhagen Infrastructure Partners
 • Copenhagen Infrastructure Projects
 • European Energy A/S
 • ENFOR A/S
 • 2-control ApS
 • Energicenter Nord ApS
 • Skovgaard Energy ApS
 • EWII Fibernet A/S
 • NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation)
 • Fonden Dansk Standard
 • Everfuel A/S
 • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 • Nel Hydrogen A/S
 • Energy Cluster Denmark
 • Dansk Center for Energilagring
 • SAS Danmark A/S
 • SkyNRG BV
 • Neste Oyj
 • Advanced Surface Plating ApS
 • Naboskab