Søvejens Betydning For Den Grønne Omstilling I Sønderjylland

I Sønderjylland er den grønne omstilling ikke noget, vi bare snakker om – det er noget, vi gør. Som synligt bevis skyder vindmøller og solcelleparker op i landskabet. Men der er også den omstilling, der ikke på samme måde er synlig. Det er f.eks. de mange hundrede sønderjyske virksomheder, der hver dag arbejder for, at vi alle kan stille om til grønt. Og der er den infrastruktur, der gør det muligt. For gennem alt det grønne går en blå vej – søvejen.
Uden den blå motorvej bliver det svært at stille om. For søtransporten er den mest klimaskånsomme transportform. Hvor en lastvogn kan flytte et kilo gods 20 km. for hvert kilo CO2, der udledes, kan et fragtskib flytte det samme kilo 120 km. Det er derfor EUs ambition at flytte 50% af vejtransporten til sø og bane inden 2050.

Men det er ikke den eneste grund til, at søvejen og Sønderjyllands eneste erhvervshavn spiller en nøglerolle i en bæredygtig fremtid. For det er via vores erhvervshavne, at de enorme vind-
møllekomponenter udskibes. Derfor er selve vindmølleproduktionen begyndt at rykke ind på havnene i takt med, at komponenterne bliver endnu større og vanskeligere at transportere på landjorden. Her vil de gøre de nye ptx-anlæg selskab, som vindmøller og solcelleanlæg skal producere grøn strøm til.

Allerede i dag er Aabenraa Havn udset som naturlige centrum for ptx-produktion af nye grønne brændstoffer. Brændstofferne skal bl.a. gøre skibsfarten endnu mere klimavenlig. Sådan sluttes cirklen, for det hele hænger sammen i en fintfølende forsyningskæde, hvor ingen led kan undværes – heller ikke selvom vi ikke lige kan se dem.

Vidste du...

49,5% af energiforbruget i Sønderjylland kommer fra vedvarende energikilder

76% af alle varer og råstoffer kommer til Danmark via søvejen

2.000 sønderjyske arbejdspladser er afhængige af Aabenraa Havn

Det blå Danmark beskæftiger 100.000 danskere

Produktionen i Det blå Danmark udgør 10,5% af den samlede produktion og 4,8% af bruttotilvæksten

En typisk vindmøllevinge er ca. 80 meter lang – men der produceres også vindmøllevinger, der er over 200 m lange

28% af Danmarks samlede CO2-udledning kommer fra transport. 2,5% er fra skibsfarten. Vejtransport udgør til sammenligning mere end 14%

Aabenraa Havn er én af de fem danske udskibningshavne for vindmølleindustrien.