Søvejens Betydning For Landbruget I Sønderjylland

Landbruget er et af Sønderjyllands vigtigste erhverv. F.eks. er Tønder Danmarks største landbrugskommune, imens Danmarks største mælkeproducent ligger i Gram. Aabenraa og Sønderborg er tunge på svineproduktion, men alle driftsgrene inden for landbruget er repræsenteret i Sønderjylland.

Helt op mod 15% af os er beskæftiget i den sønderjyske fødevareklynge, der skaber vækst, sammenhængskraft og sikre forsyningslinjer ikke kun lokalt men i hele landet.
Landbruget er kort sagt vigtigt for os alle – og det samme gælder den infrastruktur, som landbruget er helt afhængig af. På Aabenraa Havn går der årligt mere end 1,6 mio. tons gods over kaj, og en stor del af godset er landbrugsrelateret. Det er f.eks. kalk til markerne fra Faxe Kalk, der forsyner halvdelen af alle sønderjyske og nordtyske landmænd. Det er tusinder tons råvarer og færdigt foder fra virksomheder som Brdr. Ewers og DLG. Og det er alle de restprodukter fra landbrug- og føde-
varesektoren, som Nature Energy kan omsætte til grøn biogas.

I Sønderjylland har vi én erhvervshavn. Havde vi ingen, ville det være problematisk for de sønderjyske bedrifter. For vejtransport er det eneste alternativ. Det er både langt dyrere for landmændene og fem gange mindre skånsomt for miljøet end søtransport. Så der er god grund til at passe godt på både vores landbrug, landbrugsvirksomheder og den sønderjyske infrastruktur.

Vidste du at…

250.000 ton af godset, der hvert år går over kaj i Aabenraa Havn er landbrugsrelateret.

36% af danmarks malkekøer finder du i sønderjylland.

To af de fire sønderjyske kommuner ligger i landets top 5 over kommuner med største økologisk dyrkede arealer.