Søvejens Betydning For Sønderjyllands Sammenhængskraft

Når Skrydstrups landingsbaner gøres klar til nye F35-fly, når motorvejen asfalteres, når en ny kontorbygning eller fabrikshal rejses, når Sønderjyllands byer og kyster klimasikres, og når der bygges et luksushotel i Sønderborg, kommer en stor del af materialer og råstoffer til os udefra. Det er f.eks. granitskærver, vandbygningssten, sand, grus og meget mere, der bruges i bygge- og anlægssektoren. Mængderne er enorme. Alene på Aabenraa Havn udgør de størstedelen af de 1,6 mio. tons gods, der hvert år går over kaj. På Sønderjyllands eneste erhvervshavn sørger virksomheder som Stema, SDK, E. Krag og Aalborg Portland for, at vores lokale erhvervsliv og landsdelens mange byggemarkeder har de råvarer, de har behov for. Det nyder vi alle sammen godt af, for uden de sikre og stabile forsyningslinjer kunne vores landsdel ikke hænge sammen – bogstaveligt talt.

Men der er også en anden gevinst ved, at vi i Sønderjylland er koblet direkte på den blå motorvej. For var vi ikke det, skulle alle råstoffer i stedet transporteres via vores vejnet. Synes du allerede i dag, det er træls med kø og lastvognsoverhalinger på motorvejen, er det intet imod, hvordan virkeligheden så ville se ud. For hver gang der kommer et enkelt fragtskib til Aabenraa med 40.000 tons gods, skulle 1.000 lastbiler i stedet hente godset fra havne uden for Sønderjylland og transportere det flere hundrede kilometer længere. Det ville – sagt på godt jysk – være træls for dig, for slitagen på vejnettet, for økonomien og allerværst for miljøet. Så selvom sønderjysk infrastruktur nok ikke er et emne, der automatisk får dig til at hoppe og danse af begejstring, er der alligevel god grund til at sende et anerkendende nik i dens retning.

Vidste du at…

3 tons gods over kaj hvert minut, 24 timer i døgnet året rundt

Hvis alt gods, der på 1 år går over Aabenraa Havn i stedet skulle transporteres med lastbil, kunne man lave et lastvognstog fra Aabenraa til Paris

Søtransport er ca. 5 gange mere klimavenligt end vejtransport

Asfalt ville blive 15-20% dyrere uden søvejen

Råstof til bygge- og anlægssektoren udgør størstedelen af de 1.600.000 tons gods, der årligt går over kaj i Aabenraa Havn